АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

21 та 22 липня 2021 року у межах співпраці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державної служби якості освіти України (ДСЯО) в приміщенні НАПН України відбулося навчання працівників ДСЯО України та її територіальних органів за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Актуальні питання розбудови системи забезпечення якості освіти в Україні». Навчання стало логічним продовженням наради Голови ДСЯО Руслана Гурака, присвяченої завданням Служби та її територіальних органів щодо підготовки проведення інституційного аудиту в закладах ЗСО в новому навчальному році.

На початку навчання до учасників з вітальним словом звернувся ректор університету Микола Кириченко.

Модератор заходу ‑ Алла Бондар, заступник Голови ДСЯО України.

Упродовж двох днів учасники професійного навчання в очному форматі опановували інновації у розбудові зовнішньої та внутрішньої систем забезпечення якості освіти в закладах ЗСО територіальної громади, набували практичних навичок організації, проведення інституційних аудитів та координації командної роботи експертів, застосування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), інструментарію оцінювання суб’єктів інституційного аудиту тощо.

Особливу увагу під час навчання зверталося на практичні аспекти впровадження удосконаленого Порядку проведення інституційного аудиту закладів ЗСО, інформаційної системи EvaluEd, якою автоматизовано ряд процедур інституційного аудиту, та інструментарію самооцінювання, розробленого на допомогу закладам ЗСО у межах проєкту SURGe.

У процесі навчання учасники жваво дискутували з питань пошуку ефективних шляхів удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Основними спікерами навчання були науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти», провідні фахівці Державної служби якості освіти України та вітчизняні експерти, а саме:

Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Руслан Гурак, Голова ДСЯО України;; Алла Бондар, заступник Голови ДСЯО України; Юрій Вергун, директор департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Валентина Бобир, начальник відділу початкової освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Надія Жуган, начальник відділу спеціалізованої освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Алла Захарова, начальник відділу позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Наталія Лесько, головний спеціаліст відділу початкової освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Олена Святенко, начальник відділу базової освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО України; Олег Ткаліч, головний спеціаліст відділу збору, обробки, аналізу інформації департаменту акредитації та моніторингу ДСЯО України; Денис Чуприн, головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації ДСЯО України; Людмила Кучерова, головний спеціаліст відділу збору, обробки, аналізу інформації департаменту акредитації та моніторингу ДСЯО України; Наталія Поступальська, головний спеціаліст відділу координаційної роботи територіальних органів ДСЯО України;

Тамара Сорочан, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Зоя Рябова, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Марк Бобровський, заступник директора ліцею «Універсум», експерт проєкту із забезпечення якості освіти (SURGe); Олена Ліннік, експерт проєкту із забезпечення якості освіти (SURGe); Анна Пуцова, експерт проєкту із забезпечення якості освіти (SURGe.

За підсумками навчання учасники отримали електронні сертифікати.

Так, новий навчальний рік розпочнеться з удосконаленим Порядком проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, яким унормовано очно-дистанційну форму оцінювання управлінського та освітнього процесів. Його також доповнено інформаційною системою EvaluEd, що дасть змогу вивчати більшу кількість закладів освіти завдяки автоматизації окремих процедур інституційного аудиту. Крім того, спільно з проєктом SURGe розроблено чіткий інструментарій для практичної допомоги школам у самооцінюванні власної діяльності – «Абетка для директора» в другій, суттєво доповненій, редакції.

Вітаємо учасників дводенного семінару-наради для працівників Державної служби якості освіти України та її 24-х територіальних органів із завершенням навчання та зичимо впевненого, успішного старту заходів інституційного аудиту на місцях в новому навчальному році!

Дякуємо за плідну співпрацю наших партнерів – Державну службу якості освіти України та всіх спікерів зазначеної програми!

До нових зустрічей і реалізації нових освітніх ініціатив на благо розвитку вітчизняної системи забезпечення якості освіти!