Блискучий фініш команди ЦІППО в спільному проекті УМО – Культур-Контакт – Австрія.

Блискучий фініш команди ЦІППО в спільному проекті УМО – Культур-Контакт – Австрія.

У 2014 – 2016 рр. здійснювався австро-український проект «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України». Це була творча співпраця науковців ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та представників Культур-Контакт – Австрія.

Як підсумок співробітництва було підготовлено посібник з проектного менеджменту для потреб освітян, учасниками проекту проведено звітні практичні заняття..

25 травня таке заняття провели на базі ЦІППО для групи слухачів курсів підвищення кваліфікації «Завідувачі районних методичних кабінетів» доценти Оліфіра Л. М. та Єрмоленко А. Б. Як моніторингову групу було запрошено колег з кафедри Управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи професора Рябову З. В., доцента Махиню Т. А., доцента Приходькіну Н. О. і представників Культур-Контакт – Австрія – координатора Проекту Гудрон Пайнсі та тренера Проекту Франца Фреха.

Пан Фрех надав високо оцінив майстерність, досягнуту в процесі проекту Оліфірою Л. М. та Єрмоленком А. Б. Він висловив задоволення досягненнями самих учасників Проекту щодо освоєння європейських підходів до реалізації проектного менеджменту в освіті та поєднання їх з вітчизняною практикою. Крім того, Франц Фрех зауважив, що цікавим і пізнавальним для нього виявився стиль проведення практичного заняття Ларисою Миколаївною та Андрієм Борисовичем. Було відзначено вміння працювати в команді, володіння аудиторією та динамічний контакт зі слухачами.

Позитивно оцінили працю викладачів і колеги з Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. Зі свого боку, професор Рябова З. В. закликала до творчої співпраці в освітніх процесах та висловила надію щодо спільної участі в нових проектах.

Цікавою також була реакція слухачів, оскільки вони мають певний практичний досвід застосування проектного менеджменту в освіті. Слухачі були задоволені отриманою сучасною моделлю викладання і практичного застосування проектного менеджменту за фахом. Одним із основних факторів, які було відзначено, є високий рівень мотивації до практичної діяльності та командного згуртування в процесі заняття.

 

 

 

Високий рівень майстерності – стандарт викладання в ЦІППО

23 травня 2016 року розпочали свою діяльність викладачі ЦІППО, які здійснюють підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Зазвичай організація навчального процесу є доволі складною процедурою, ускладнює її ще той факт, що такі курси проводяться у відриві від базового закладу. Були виклики в робочих моментах і цього разу.

Проте результати проведення цих курсів є досить показовими. Передусім, відзначається уміння взаємодіяти в сучасних умовах високої динаміки змін керівників та координаторів. Це було продемонстровано як на рівні взаємодії навчальних закладів, так і на рівні взаємодії їх структурних підрозділів. Інший показник – майстерність викладачів працювати на базі іншого навчального закладу та в режимі онлайн. Ще одним показником є командна взаємодія колективу ЦІППО. До цієї команди входять: заступник директора ЦІППО Оліфіра Л. М., завідувач навчального відділу Гордієнко Н. В., завідувач кафедри ФОД Сорочан Т. М., професор Сидоренко В. В., доцент Нежинська О. О., ст. викл. Пахомова М. В. та куратор групи доцент Єрмоленко А. Б.

Особливий акцент необхідно зробити на технічному супроводі онлайн занять працівниками Навчально-методичного центру організації дистанційного навчання. У сучасних умовах техніка вдосконалюється дуже швидко, не завжди є можливість випереджувати цей процес, проте колектив під керівництвом Касьяна С. П. компенсує це своєю майстерністю та наполегливістю.

Тож, коли було оприлюднено результати економічного форуму в Давосі 2016 року, вимоги, сформовані до персоналу на перспективу, здавалися занадто високими, але, за результатами подолання викликів у робочому процесі, стало зрозуміло, що наш колектив обрав правильний шлях і високий рівень майстерності – це наш стандарт.