Центральний інститут післядипломної освіти:  здобутки, виклики, перспективи

Центральний інститут післядипломної освіти: здобутки, виклики, перспективи

Напередодні нового навчального року в системі підвищення кваліфікації колектив Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України зібрався на нараду для обговорення підсумків 2021 року, презентації звіту про навчальну, наукову, методичну і організаційну діяльність, а також визначення завдань на 2022 рік.

У нараді взяли участь: М.О. Кириченко, ректор ДЗВО УМО, Н.П. Муранова, О.М. Спірін, Д.І. Стецюк – проректори ДЗВО УМО, керівники структурних підрозділів університету, всі науково-педагогічні і педагогічні працівники ЦІПО.

Ректор університету М.О. Кириченко вручив нагороди членам колективу ЦІПО за високі досягнення в роботі і активну участь у заходах наукового і методичного спрямування.

У вступному слові ректор ДЗВО УМО М.О. Кириченко зазначив високий рівень досягнень ЦІПО і окреслив завдання наступного навчального року. Було акцентовано увагу на особливостях роботи університету в умовах ринку, підвищення конкурентоздатності ЦІПО, необхідності постійного оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації, цілеспрямованого запровадження наукових здобутків в освітню практику.

На нараді також виступили проректори ДЗВО УМО. Н.П. Муранова зазначила основні передумови забезпечення якості освіти на курсах підвищення кваліфікації, розвитку міжнародної співпраці, формування сучасного іміджу університету. О.М. Спірін наголосив на необхідності активної участі НПП у розробці наукових проєктів, комерціалізації результатів наукових досліджень.

Директор ЦІПО Т.М. Сорочан презентувала звіт інституту за 2021 рік  та перспективи розвитку на 2022 року.

Основними здобутками Інституту в 2022 році є:

-      виконання планових показників державного замовлення на підвищення кваліфікації;

-      створення чіткої системи надання додаткових освітніх послуг, охоплення нових сегментів;

-      акредитація освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»;

-      забезпечення функціонування інституту в режимі віддаленого доступу на основі цифрових технологій;

-      теоретичне обґрунтування моделі та розроблення веб-порталу «Український відкритий університет післядипломної освіти» як цифрової екосистеми й цифрового двійника ЦІПО;

-      розроблення варіативних моделей організації освітнього процесу для задоволення освітніх потреб слухачів, запитів замовників освітніх послуг і стейкхолдерів;

-      розроблення навчально-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації на основі наукових розвідок за темою НДР;

-      система роботи з контингентом слухачів, замовників освітніх послуг і стейкхолдерів.

Акцентовано увагу на потужний кадровий склад ЦІПО, який забезпечує якість освіти на курсах підвищення кваліфікації: 85 осіб, із них 66 штатних працівників; 91% мають наукові ступені та вчені звання; 6 дійсних членів НАПН України; 1 член-кореспондент НАПН України; 1 член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України.

Серед інновацій у формальній та неформальній післядипломній освіті ЦІПО слід відмітити:

-    Web-портал «Український відкритий університет післядипломної освіти» як NGDLE, відкритий доступ до електронних освітніх ресурсів (Диплом І ступеня НАПНУ);

-    платформа «Adult Learning»;

-    цифрові близнюки ЦІПО і УВУПО як цифрова екосистема;

-    електронні кабінети для кожного викладача;

-    впровадження EdTech як форми навчання, яка об’єднує традиційний та дистанційний формат;

-    навчальна (консультативна, дорадча) і методичної робота кафедр щодо оновлення змісту і форм випускних робіт слухачів;

-    електронне документозберігання;

-    чат-бот підтримки неперервного зв’язку з потенційними користувачами освітніх послуг @CipoUmoBot.

Колективом інституту визначені основні завдання на 2022 рік.: системна робота з контингентом слухачів курсів підвищення кваліфікації,; залучення нових категорій слухачів, пропозиція новітньої тематики; моніторинг якості освіти; просування освітніх послуг ЦІПО і УВУПО; позиціонування їхньої якості та інноваційності технологій; подальший розвиток цифрових близнюків ЦІПО та УВУПО як екосистем, опанування EdTech; застосування ШІ в освітньому процесі; розвиток міжнародної співпраці; виконання техзавдання і плану НДР; підвищення публікаційної активності і дотримання показників профактивності; професійний розвиток працівників ЦІПО.

Бажаємо колективу Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України нових здобутків, перемог, досягнень, лідерства на науковій та освітянській ниві в 2022 році.