Чергове засідання робочої групи  Українського відкритого університету післядипломної освіти  з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти

Чергове засідання робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти

30 листопада 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулося чергове засідання робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти під керівництвом директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Сорочан Тамари Михайлівни, доктора педагогічних наук, професора.

Організаційно-технічний супровід засідання забезпечували працівники відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО.

На засіданні робочої групи зі вступним і привітальним словом виступили: в.о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, професор та Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», голова Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України.

М. О. Кириченко та В. В. Олійник підкреслили творчу і продуктивну діяльність обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань підвищення науково-теоретичного, фахового рівня, удосконалення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів. Вагомий внесок у розвиток післядипломної освіти внесли присутні на засіданні керівники закладів післядипломної освіти. Завдяки їх ініціативності, активності та досвіду роботи з дорослими розроблено проект Положення про регіональний (обласний) заклад післядипломної педагогічної освіти (РЗППО). Положення про РЗППО є основою для подальшої ефективної діяльності закладів післядипломної освіти України в сучасних умовах.

У засіданні робочої групи брали участь: завідувач сектора з галузей гуманітарної та педагогічної освіти ДНУ «ІМЗО» МОН України Буянова Галина Володимирівна; методист вищої категорії сектора з галузей гуманітарної та педагогічної освіти ДНУ «ІМЗО» МОН України Струкова Олена Володимирівна; старший науковий співробітник/провідний науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Литвиновський Євген Юрійович, кандидат педагогічних наук; ректор КЗ «Житомирський ОІППО» Смагін Ігор Іванович, доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент; ректор Рівненського ОІППО Черній Алла Леонідівна, кандидат політичних наук, доцент; проректор Рівненського ОІППО Долід В’ячеслав Валентинович, кандидат історичних наук, доцент; проректор з навчальної роботи Хмельницького ОІППО Соловей Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент; ректор Луганського ОІППО Цимбал Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Донецького ОІППО Бурцева Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Крім того, на засідання було запрошено заступника директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Оліфіру Ларису Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента та завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Сидоренко Вікторію Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, модератора Віртуальної кафедри андрагогіки ЦІППО. 

Учасники робочої групи схвалили Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, що обговорювалося на минулому засіданні робочої групи 22 листопада 2017 р.; розглянули проект Положення про регіональний (обласний) заклад післядипломної педагогічної освіти та внесли до нього зміни, уточнення і доповнення відповідно до нового закону України «Про освіту», інших нормативно-правових документів (2017) і положень концепції «Нової української школи».

Вирішено продовжити обговорення проекту Положення про РЗППО на засіданні ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» 7 грудня 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».