ДІДЖИТАЛ-ХАБ «ЕКСПІРІЄНС-ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

ДІДЖИТАЛ-ХАБ «ЕКСПІРІЄНС-ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України презентував інноваційну технологію професійного розвитку педагогів в межах проведення ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 21 квітня 2021 року. Було проведено діджитал-хаб (вебінар) «Експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті».

Діджитал-хаб – цифровий простір для обговорення проблем освіти, професійного розвитку і обміну досвідом педагогів. Експірієнс-технології як технології опрацювання досвіду і навчання на основі досвіду є провідними для післядипломної освіти і підвищення кваліфікації. Діджитал-хаб і експірієнс-технології апробовані в практиці неформальної освіти – цифровому двійнику ЦІПО Українському відкритому університеті післядипломної освіти.

У заході взяли участь понад 200 учасників із різних областей України.

Із привітальним словом виступив ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Кириченко Микола Олексійович, який актуалізував значення освіти в інформаційному суспільстві та наголосив на необхідності професійної готовності викладачів до викликів цифрового світу.

Серед доповідачів – провідні фахівці у сфері упровадження сучасних цифрових технологій в освіті дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: Сорочан Тамара Михайлівна, д.пед.н., професор, директор ЦІПО; Карташова Любов Андріївна, д.пед.н., професор, заступник директора ЦІПО; Оліфіра Лариса Миколаївна, к.пед.н., доцент, заступник директора ЦІПО; Олешко Петро Степанович, к.і.н., доцент, професор кафедри професійної і вищої освіти; Ілляхова Марина Володимирівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії і освіти; Маршицька Вікторія В’ячеславівна, к.пед.н., доцент кафедри філософії і освіти дорослих; Пінчук Наталія Іванівна, к.психол.н., доцент кафедри психології управління; а також Литвинюк Галина Іванівна, директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Тематика диджитал-хабу об’єднала практиків і провайдерів освітніх змін в умовах цифровізації – педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти, вищої і післядипломної освіти, а також представників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Питання, що обговорювались: експірієнс-технології професійного розвитку фахівців у відкритому університеті; цифровий порядок денний 2021: світові інноваційні рішення для освіти; віртуальна спільнота викладачів УВУПО як фактор професійного розвитку; експірієнс-технології в освіті дорослих: ефект кластерної взаємодії; цифровий експірієнс: забезпечення асинхронного освітнього процесу засобами скрайб-технологій; експірієнс-технології в професійному розвитку викладачів закладів фахової передвищої освіти; освітнє трансфер-містечко «D#04 T’mistechko» – цифровий формат інноваційних перспектив педагогічної діяльності; коучинг-технології у відкритому університеті післядипломної освіти.

Участь у диджитал-хабі актуалізувала ідею створення спільноти сучасних і прогресивних освітян для співпраці у віртуальному і технологічному об’єднанні відкритого університету з метою професійного самовдосконалення в цифровому світі. Учасники отримали змогу синтезувати продуктивні ідеї для наукових диспутів та експірієнс-практик для подальших інноваційних пошуків і відкриттів.

Програма вебінару