ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

У зв’язку з введенням протиепідемічних заходів, планове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 18.03.2020 року проведено у дистанційному режимі.

 

На порядку денному розглянуто питання:

1. Про затвердження Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 року.

У час системних перетворень, нових викликів і вимог до вмінь та навичок фахівців, інноваційних форм навчання, які базуються на використанні інформаційно-цифрових технологій і максимально наближуються до здобувачів освіти, гостро зростає потреба у постійному навчанні, що є нормою сучасного життя. У цьому сенсі саме УМО має відіграти ключову роль як визнаний заклад освіти з багаторічною історією, традиціями, здобутками, сформованими науковими школами системи післядипломної освіти і освіти дорослих.

Стратегія розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» до 2024 року визначає ключові засади підвищення ефективності діяльності Університету як багатопрофільного освітнього, навчально-методичного і наукового закладу, що входить до складу НАПН України.

2. Про хід та проміжні результати виконання науково-дослідних робіт.

У 2020 році в Університеті продовжується виконання трьох науково-дослідних робіт  з таких тем:

  • «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та удосконалення системи управління проєктами» (РК 0119U000543, 2019–2021 рр.). Науковий керівник - доктор наук з  державного управління, професор Олена Володимирівна Алейнікова;
  •  «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017-2021 рр.). Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Павло Володимирович Лушин;
  • «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381, 2017-2021 рр.). Науковий керівник - доктор педагогічних наук, доцент Вікторія Вікторівна Сидоренко.

Вченою радою затверджено: зміни до освітньо-наукової програми "Спеціальна освіта (за нозологіями)" та склад груп забезпечення спеціальностей кандидатур стейкхолдерів освітньо-професійних програм Навчально-наукового інституту менеджменту та психології; положення «Про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії у ДЗВО «Університет менеджменту освіти».