ДРУГА МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ»

ДРУГА МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА «АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ»

З 6 по 8 липня 2021 року аспіранти і науковці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в рамках Школи молодого науковця взяли активну участь у Другій міжнародній літній науковій online-школі «Адаптивні процеси в освіті»

Захід відбувався спільно з громадською організацією «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (керівник – відомий вчений, засновник адаптивного менеджменту в Україні Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, голова Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Під час роботи Школи проведено:

  1. Online-дискурс: доповіді наукової школи кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету
  2. Наукові зустрічі: мандри зарубіжжя: Workshop ‒ Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка Білорусь; Інститут педагогіки, Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша, м. Ченстохов, Республіка Польща;
  3. Online-виступи науковців і здобувачів ГО ШАУСПС
  4. Презентація досягнень науковців і здобувачів вищої категорії Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України та Національного центру «Мала академія наук України».
  5. Наукові зустрічі: мандри зарубіжжя: презентації досвіду науковців Університет Аурела Влаіку в Араді, Румунія; Павлодарський державний педагогічний університету, м. Павлодар, Болгарія, KINDERVEREINIGUNG LEIPZIG eV (Лейпциг, Німеччина).
  6. Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Науковий калейдоскоп» (online-режим).
  7. Аспірантська толока: «Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця»; Харківська академія неперервної освіти.
  8. Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів.

Цілий блок виступів презентували науковці і аспіранти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

Рябова З. В., д.п.н., професор розповіла про проєктний консалтинг в освіті;

Ануфрієва О.Л., к.п.н, доцент, завідувач аспірантури ознайомила присутніх із адаптаційними підходами в управлінні підготовкою здобувачів вищої освіти;

Бевз Г.М., д.псих.н., професор виступила з темою «Концепція опору як хибний напрямок пояснення невдач упровадження реформ»;

Любченко Н.В., к.п.н., доцент присвятила свій виступ освітнім кластерам;

Махиня Т.А. к.п.н., доцент презентувала досвід підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління маркетинговими комунікаціями в умовах магістратури ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

Осадчук Валентина «Розвиток відкритої освіти як феномена ХХІ століття»;

Марчук Інна «Державна освітня політика України: сучасні тенденції розвитку»;

Єщенко Марина «Громадянські компетентності у контексті професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів»;

Гордієнко Людмила «Управління розвитком професійної мобільності педагогів у закладах загальної середньої освіти»;

Скрипка Катерина «Управління готовністю керівника закладу загальної середньої освіти до впровадження інклюзивного навчання».

На локації «Виступи-поради аспірантам» виступила д.п.н., професор Боднар О.С., яка поділилась досвідом з проблем «Моделювання понятійного апарату у дослідницьких роботах».

Досвід участі у Міжнародній Школі був надзвичайно корисний. Виступи можна переглянути на каналі youtube за посиланням:

https://www.youtube.com/channel/UC55gj8GiYjrJeTe5T3Ik-wA/featured