ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» виступив учасником  VIІІ Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2016»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» виступив учасником VIІІ Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2016»

25–27 жовтня 2016 р. відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2016 р. (протокол ученої ради від 14.12.2015 р. № 9) та розпорядження Університету від 14.09.2016 р. № 29-р, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» брав участь у VIІІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті – 2016», що відбувся в Київському палаці дітей та юнацтва з метою організації єдиного інформаційного простору для збагачення освітньої практики сучасними формами та досвідом інноваційної діяльності, презентації нових педагогічних технологій, інноваційних проектів, розширення міжнародного наукового й академічного співробітництва, залучення вітчизняних і закордонних представників, науковців, фахівців органів державної влади й управління, батьківської громадськості, соціальних партнерів до розвитку національної системи освіти, підвищення якості й ефективності навчального процесу, нових форм організації педагогічної діяльності для розвитку в молоді компетенцій, необхідних в умовах швидких змін у суспільстві та високої конкуренції.

Координацію участі Університету у форумі забезпечив відділ науково-методичного забезпечення ППО ЦІППО.

Цього року у роботі форуму брали участь 538 учасників із 24 регіонів України, а також з Канади, США, Великої Британії, Польщі, Чехії, Словенії, Франції, Болгарії, Греції та інших країн.

Відвідувачам виставки представники вищих навчальних закладів України презентували досвід інноваційної діяльності в реалізації Закону України «Про вищу освіту», співпраці з закордонними навчальними закладами, нові форми та технології науково-освітньої діяльності, пропонували підготовчі університетські курси, програми навчання, ознайомили з умовами вступу в 2017 році. Представники закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх представництв надали інформацію щодо вимог до навчання та умов зарахування, підготовки документів, вступу до бакалаврських, магістерських та аспірантських програм, різних можливостей академічної мобільності, грантів та стипендій, поділилися досвідом міжнародної співпраці із закладами освіти України.

Роботу форуму супроводжувала насичена змістовна тематична програма. Науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» в межах форуму брали участь у:

  • презентації Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (доповідачі − президент Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кремень та керівники наукових установ НАПН України);
  • національному виставковому конкурсі «Видатні наукові та науково-практичні досягнення в освіті»;
  •  конкурсі наукових розробок за тематичними номінаціями.

Під час заходів обговорювалися ключові питання інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями вдосконалення системи освіти України та її входження як рівноправного партнера до європейського освітнього та наукового співтовариства, упровадження нових форм і технологій науково-освітньої діяльності, налагодження тісної співпраці із закордонними освітніми партнерами, участі в міжнародних наукових програмах і проектах, демонструвалися інноваційні розробки навчальних закладів, наукових установ і підприємств.

За підсумками роботи форуму та за високий професіоналізм у популяризації інноваційних освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» удостоєно Почесного звання «Лауреат конкурсу» першого ступеня в номінації «Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти».