ФЕНОМЕН  ПЕДАГОГІКИ  АНТОНА  МАКАРЕНКА

ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

До 130–річчя із дня народження видатного вітчизняного педагога Антона Семеновича Макаренка кафедрою державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка 1 березня 2018 року було проведено ВСЕУКРАЇНСЬКІ МАКАРЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ (модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва).

Учасники читань – слухачі курсів підвищення кваліфікації категорій «Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (куратор-тьютор – старший викладач В.О. Купрієвич) та «Заступники директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з навчально-виховної роботи» (куратор-тьютор – доцент  О.В. Пащенко).

Профтехосвітян із Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Чернівецької областей та м. Києва привітав  ректор Університету менеджменту освіти М.О. Кириченко, доктор філософії,  член-кореспондент Академії наук вищої освіти України.

У  програмі  роботи  читань  було  проведено:

  • ознайомлення із славетною історією Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;
  • зустріч із директором КППК О.І. Щербак, доктором педагогічних наук, доцентом, членом-кореспондентом НАПН України;
  • флешмоб «Антон Макаренко: цитата дня»;
  • ярмарок студентських ідей;
  • презентація Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна;
  • круглий стіл «Макаренківськими стежками: співпраця науки і практики».

У дискусії на круглому столі взяли участь: кандидат педагогічних наук В.Г. Данькевич; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри університетської освіти і права ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України А.О. Молчанова; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Л.М. Дяченко.

Учасники заходу безоплатно отримали від кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України навчальні посібники з теорії та методики  управління.