ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІКИ АНТОНА МАКАРЕНКА

13 березня у світовому освітянському просторі відзначили 131 річницю від дня народження видатного педагога-новатора Антона Семеновича макаренка.

Педагогічна система А. С. Макаренка є настільки новаторською, що висунуті ідеї, поставлені й розроблені завдання випередили сучасну йому педагогіку на століття. В основу педагогічної системи A. С. Макаренко, у першу чергу, поклав працю, яка орієнтована на потреби громадянина і на конкретні потреби епохи.

За ініціативи кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти Університету на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка відбулись традиційні  Макаренківські педагогічні читання (модератор – завідувач кафедри професійної та вищої освіти і права ЦІПО, доктор педагогічних наук, професор ЛарисаСергеєва), у роботі яких взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації (категорія – директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти; тьютор-куратор кандидат педагогічних наук Вікторія Купрієвич). 

Програмою представлено результати наукового дослідження кандидата педагогічних наук Віти Данькевич «Педагогіка А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх процесів»; доповідь лауреата Премії імені Антона Макаренка, студентки коледжу Анастасії Венгер з теми: «Реалізація ідей педагогіки співробітництва»; презентацію Центру педагогічної майстерності імені академіка Івана Зязюна та спецвипуску газети «Коледжанин». Слухачі взяли участь у пальчиковому флеш мобі «З коледжем у серці», ознайомились із фото виставкою «Alma Mater – у подіях, постатях і датах», ознайомились з навчально-матеріальною базою коледжу.

У роботі взяли участь: Олена Зайцева, заступник директора з навчально-методичної роботи, Валентина Кондратьєва, заступник директора з навчально-виховної роботи, Роман Янковський, заступник директора з навчально-виробничої роботи, Ніна Гомеля, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін коледжу; Алевтина Молчанова, кандидат педагогічних наук, доцент та Ольга Пащенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри професійної та вищої освіти і права ЦІПО.

Пам'ятаємо Макаренківське: ― Вчителя необхідно готувати так, як ми готуємо музиканта, піаніста – індивідуально. Його техніку ми повинні довести до того, щоб учитель став майстром, а майстерність необхідно довести до рівня техніки.