В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

29 листопада 2023 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове засідання Вченої ради Університету.

На початку засідання голова Вченої ради Микола Кириченко нагородив Почесною відзнакою університету «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти» завідувача аспірантури та докторантури Оксану Ануфрієву, а також вручив науково-педагогічним працівникам університету сертифікати учасників XV Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті».

Вченою радою, за результатами таємного голосування: присвоєно вчене звання професора кафедри психології управління Олені Горовій, обрано претендентів на посади науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Директор Центрального інституту післядипломної освіти Тамара Сорочан представила результати діяльності інституту за 2023 рік. До підготовки питання було залучено експертну комісію у складі завідувача кафедри публічного управління та проектного менеджменту (голова комісії) Володимира Мороза, директора Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Вікторію Сидоренко, професора кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти Тетяну Рожнову. Комісія ознайомила Вчену раду з результатами своєї роботи та наданими рекомендаціями. Обговорено перспективи розвитку інституту та особливості планування роботи у контексті викликів сьогодення.

Директор Наукової бібліотеки Вероніка Кемпе проінформувала Вчену раду про роботу наукової бібліотеки та її вплив на якість освітньої, наукової діяльності Університету та перспективи розвитку.