ІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ  В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

ІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

3 квітня 2019 року у конференц-залі Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України відбувся ІІ Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади».

Співорганізатори заходу – Литовський державний новий архів, Центральний державний електронний архів України й Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти, відділ науково-організаційної роботи, Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», ВГО «Спілка архівістів України».

У вітальному слові до учасників семінару ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії Микола Олексійович Кириченко наголосив на актуальності питання упровадження електронного документообігу в закладах освіти і державних установах. Він обґрунтував необхідність упровадження міжнародних стандартів та їх застосування в процесі організації діловодства, електронного урядування. Ректор висловив подяку учасникам семінару, зокрема, Литовським партнерам та представникам провідних державних архівних установ України, які тривалий час активно співпрацюють з Університетом менеджменту освіти.

Відкриваючи семінар, його модератор – проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич – окреслила цілі, які ставить перед собою Університет, створюючи систему електронного документообігу, а саме: зробити аналіз процесів документообігу й оцінити, які з них будуть перенесені в систему електронного документообігу; чітко означити функції, які виконуватиме система: підготовку проектів документів, узгодження проектів у системі, підписання, реєстрацію (реєстрацію вхідних паперових документів та їх сканування), функцію передачі документів для виконання завдань та інші потрібні функції; провести аналіз правових актів, що регламентують електронний документообіг та електронні документи; оцінити наслідки зміни правового регламентування на створену систему електронного документообігу та необхідні витрати на її перебудову за новими вимогами. Олена Миколаївна запропонувала обмінятися досвідом між фахівцями з Литви та українськими науковцями.

Перед присутніми виступила начальник відділу щодо нагляду за управлінням документацією Литовського державного нового архіву Дануте Контрімавічене з доповіддю «Перспективи електронного документообігу в Литві», у якій висвітлила питання організації електронного документообігу та технічні рішення.

Надзвичайно зацікавили керівників закладів освіти та державних установ, науково-педагогічних працівників матеріали й інформація директора Центрального державного електронного архіву України, кандидата історичних наук Юрія Славовича Ковтанюка, який доповів про «Завдання уряду України щодо практичної реалізації всього життєвого циклу електронних документів».

Олександр Якович Гаранін,директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук виступив з доповіддю на тему «Примірний план заходів щодо реалізації концепції інформатизації архівної справи України», в якій ознайомив учасників заходу з концептуальними засадами інформатизації архівної справи, визначеними 2017 року у Концепції інформатизації архівної справи України, яку було підготовлено у межах планової науково-дослідної роботи УНДІАСД, запропонував заходи щодо практичної реалізації зазначеної концепції. Доповідь викликала жвавий інтерес в учасників заходу та численні запитання, на які доповідач дав обґрунтовані відповіді.

У діловій дружелюбній атмосфері пройшло обговорення порушених питань. Присутніх цікавив практичний досвід упровадження інформаційних систем у роботу організацій, установ та закладів освіти, функції зі створення електронних баз даних, забезпечення відкритого доступу до них. Науково-педагогічними працівниками було обговорено питання про створення дистанційної форми підвищення кваліфікації для архівістів та викладачів закладів вищої освіти.

          У семінарі брали участь: Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Центральний інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Новоодеський професійний аграрний ліцей, Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг, Вознесенський професійний ліцей, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

В обговоренні підсумків науково-практичного семінару Яцишин Анна Володимирівна, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, висловила думку щодо доцільності й важливості проведення таких заходів, відзначила актуальність теми, наголосила на необхідності продовжувати роботу з упровадження систем електронного документообігу в закладах освіти та державних установах. Анна Володимирівна запропонувала керівництву Університету співпрацю з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Закриваючи семінар, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Отич подякувала за якісну організаційну роботу працівникам відділу науково-організаційної роботи Отамась Інні Григорівні (завідувачеві відділу), Острянській Олені Анатоліївні (доцентові), Гладчук Тетяні Петрівні та Зубець Валентині Олексіївні (методистам), а також працівникам Навчально-методичного центру організації дистанційного навчання Ареф'євій Наталі Стефанівні (заступникові директора центру) та Бакалі Олександрові Григоровичу (інженеру-програміст).