IV Всеукраїнська інтернет-конференція  «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти  в умовах модернізаційних змін у суспільстві»

IV Всеукраїнська інтернет-конференція «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві»

17 червня 2015 року у межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти під головуванням першого проректора – проректора з наукової та науково-методичної роботи, доктора педагогічних наук, професора Є. Р. Чернишової відбулася ІV Всеукраїнська інтернет-конференція за темою «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві», організаторами якої у межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» є ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України спільно з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

У роботі інтернет-конференції брали участь керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти та інших освітніх організацій, автори інноваційних розробок із питань науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, координатори Всеукраїнської школи новаторства п’ятнадцяти регіонів України, у доповідях яких розглядалися вектори випереджувального розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві, сучасні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогами в умовах післядипломної педагогічної освіти, створення нових моделей розвитку професіоналізму педагогів, перспективи розвитку діяльності регіональних та зональних шкіл новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, мережева взаємодія регіональних об’єктів системи післядипломної педагогічної освіти як ресурс забезпечення професійного зростання фахівців.

Участь у заході взяли Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, директор НМЦ з координації закладів ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Науменко Анна Степанівна, методист НМЦ з координації закладів ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;  Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії систем відкритої освіти науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту Тернопільського ОКІППО; Білик Надія Іванівна, кандидат педагогічних наук доцент, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського; Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації методичних служб Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського; Нижник Ольга Омелянівна, завідувач лабораторії управління та організації освіти Івано-Франківського ОІППО; Шевчук Оксана Василівна, директор районного методичного центру відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації Івано-Франківської області; Колосова Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, директор науково-методичного центру міста Вознесенська Миколаївської області; Даниленко Любов Іванівна, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського ОІПОПП, які презентували в онлайн-режимі сучасні тенденції освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві.

Між учасниками відбувся змістовний діалог про партнерство в галузі освіти, удосконалення інструментів мережевої взаємодії, співробітництва та впровадження освітніх інновацій, визначення пріоритетних проблем розвитку системи післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін, обмін практичним досвідом.

За підсумками проведених дискусій учасниками інтернет-конференції схвалено резолюцію.