Кафедра ВОСІКТ ЦІПО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКЦІЙ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

Кафедра ВОСІКТ ЦІПО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКЦІЙ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

14 травня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли участь у роботі круглого столу на тему: «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів» (до Всеукраїнського фестивалю науки) на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

Організатор події: відділ цифрових технологій і комп’ютерного забезпечення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

У заході взяли участь: Світлана Антощук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидат педагогічних наук, доцент; Людмила Кондратова, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидат педагогічних наук, доцент і Станіслав Ларін, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО, кандидат наук з державного управління.

Основна увага спільного виступу Світлани Антощук і Людмили Кондратової була присвячена інноваційним підходам до візуалізації освітніх ресурсів, ролі та перспективам використання цифрових технологій в освітньому процесі. Матеріали надані Станіславом Ларіним розкривали секрети розробки електронних освітніх ігрових ресурсів.

Захід, присвячений актуальним питанням використання цифрових освітніх ресурсів (ЦОР) об’єднав науковців, педагогів, бібліотекарів та інших фахівців з різних закладів та установ України: ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Харківського міжнародного медичного університету, Дунайського інституту Національного університету НУОМА, Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса та інших.

Модератор заходу: Андрій Гуралюк – завідувач відділу цифрових технологій і комп’ютерного забезпечення ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.

З вітальним словом до учасників звернулася на початку заходу Лариса Березівська,доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського. Також учасників круглого столу привітали Андрій Гуралюк, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу цифрових технологій і комп’ютерного забезпечення ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського і Едуард Гончаров, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області.

Захід пройшов за участі запрошеного гостя Йозефа Затько, президента Європейського інституту безперервної освіти, доктора філософії, почесного доктора та почесного професора ряду українських та європейських університетів. Який звернувся до учасників круглого столу із побажаннями плідної роботи та пропозиціями щодо співробітництва.

Під час круглого столу учасники обговорили такі теми:

  • Стан та перспективи розвитку ЦОР в Україні та світі.
  • Цифрова компетентність науковця в сучасних умовах.
  • Побудова тематичних колекцій цифрових освітніх ресурсів.
  • Інструментарій для розробки ЦОР та їх колекцій.

Обговорення велося на актуальні теми, які були підняті у доповідях: Лариси Березівської, директора ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; Андрія Гуралюка, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського; Надії Любченко, кандидата педагогічних наук, професора кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університету менеджменту освіти»; Наталії Павенко, бібліотекаря Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса; Світлани Антощук, завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата наук, доцента; Тетяни Рудницької, старшого наукового співробітника Педагогічного музею України; Валентини Коваленко, кандидата педагогічних наук, провідного наукового співробітника Інституту цифровізації освіти НАПН України; Ольги Курбанової, кандидата педагогічних наук, доцента, докторанта Інституту цифровізації освіти НАПН України; Олега Сідікі, доктора філософії з інформаційних систем та технологій, Львівського університету бізнесу та права: Ганни Романової, доктора педагогічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.

Учасники круглого столу відзначили важливість ЦОР для покращення якості освіти та висловили ряд пропозицій щодо їх подальшого розвитку. Зокрема, було запропоновано:

  • Створити національну платформу ЦОР.
  • Розробити методичні рекомендації щодо використання цифрових освітніх ресурсів у навчальному процесі.
  • Забезпечити доступ до ЦОР для всіх учасників освітнього процесу.
  • Постійно підвищувати рівень цифрової компетентності педагогів.

Учасники круглого столу обмінялися досвідом, поділилися своїми думками та пропозиціями щодо подальшого розвитку цифрових освітніх ресурсів в Україні.

Захід став важливою платформою для обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку цифрових освітніх ресурсів, а також для налагодження співпраці між фахівцями з різних сфер.