КОЛЕКТИВ БІНПО ОТРИМАВ ІМЕННИЙ ЦИФРОВИЙ БЕЙДЖ SELFIE

КОЛЕКТИВ БІНПО ОТРИМАВ ІМЕННИЙ ЦИФРОВИЙ БЕЙДЖ SELFIE

Колектив Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України отримав особливу відзнаку – цифрового бейджу SELFIE, який засвідчує участь науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів освіти у самооцінюванні щодо ефективності використання цифрових технологій за допомогою онлайн-інструменту SELFIE.

У лютому-березні 2023 році було проведено комплексне самооцінювання освітніх процесів та самооцінювання системи управлінської діяльності за допомогою онлайн-інструменту для самооцінки закладів освіти SELFIE(Self-reflectiononEffectiveLearningbyFosteringtheUseofInnovativeEducationalTechnologies).

SELFIE – це онлайн-інструмент, створений Європейською комісією, який допомагає закладам освіти здійснювати аналіз своєї діяльності в галузі використання інноваційних цифрових технологій, з’ясувати, на якому етапі цифрового розвитку знаходиться заклад освіти.

Мета самооцінювання полягала у встановленні відповідності між діяльністю  БІНПО та її результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів удосконалення якості освітньої діяльності шляхом цифровізації. Процес самооцінювання складався з 4 етапів:

1. Вивчення (моніторинг процесів системи та аналіз результатів моніторингу).

2. Оцінювання (визначення рівня якості та результатів функціонування системи).

3. Звітування (аналіз стану та визначення шляхів удосконалення освітньої системи).

4. Планування (визначення заходів для вдосконалення функціонування системи).

Напрями самооцінювання освітньої діяльності відповідають стратегії розвитку закладу освіти та містять:

 • систему оцінювання здобувачів освіти;
 • оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • освітнє середовище закладу освіти;
 • управлінські процеси закладу освіти.

Опитування проводилось за наступними розділами і відображають середнє значення відповідей керівників БІНПО, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти для кожного з розділів:

 1. Лідерство – стосується ролі керівництва закладу освіти в підвищенні ефективності використання цифрових технологій та їх інтеграції в основну діяльності закладу: навчання та викладання.
 2. Співпраця та професійні спільноти – заходи, які БІНПО може запроваджувати для підтримки культури співпраці та професійного спілкування, а також обміну досвідом та ефективного навчання в межах закладу та поза ним.
 3. Інфраструктура та обладнання – питання даного розділу стосуються інфраструктури (обладнання, програмного забезпечення, підключення до Інтернету, цифрової системи освітнього менеджменту тощо). Наявність сучасної, надійної та безпечної інфраструктури може забезпечити та полегшити інноваційні практики викладання, навчання та оцінювання.
 4. Постійний професійний розвиток – питання ефективного впровадження цифрових технологій працівників закладу на всіх рівнях. Підвищення кваліфікації може підтримати процес розробки та інтеграції нових способів навчання з використанням цифрових технологій для досягнення кращих освітніх результатів.
 5. Педагогіка: підтримка та ресурси – даний розділ стосується підготовки до використання цифрових технологій в освітньому процесі шляхом оновлення педагогічних практик та інновацій у викладанні та навчанні.
 6. В розділі Педагогіка: впровадження в класі – питання стосуються  впровадженню цифрових технологій для навчання шляхом інновацій у методиці викладання та застосування кращих педагогічних практик.
 7. Практика оцінювання – стосується нових підходів до оцінювання, з метою поступової заміни традиційного оцінювання різноманітними практиками. Такі практики можуть включати оцінювання з використанням цифрових технологій, та бути максимально орієнтовані на учнів, персоналізовані і достовірні.
 8. Цифрова компетентність здобувачів освіти – даний розділ стосується цифрових компетентностей учнів (їх знань, умінь, навичок, ставлень та поглядів), які дозволяють їм впевнено, творчо та критично використовувати цифрові технології для навчання і власного розвитку.

SELFIE дозволив всім учасникам освітнього процесу БІНПО оцінити свій рівень знань та навичок в напрямку ІКТ, надав можливість керівництву БІНПО отримати зворотний зв’язок від здобувачів освіти.

Результати дослідження щодо внутрішнього моніторингу стану цифровізації БІНПО за допомогою онлайн-інструменту SELFIE використовуватимуться для розбудови єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО, подолання цифрового розриву учасників освітнього процесу, подальшого розвитку цифрової компетентності і цифрової грамотності викладачів та замовників освітніх послуг.