КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА  ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

8 квітня 2019 р. на базі науково-методичного центру «Агроосвіта» (директор - кандидат педагогічних наук, професор Тетяна Іщенко) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова перед вища освіта: сучасні виклики та перспективи».

Перед учасниками конференції виступили Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, Юрій Телячий,директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової перед вищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України, Нелля Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

У роботі дискусійної панелі взяла участь: Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Світлана Стретович, начальник головного управління вищої освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України, Наталія Василенко, державний експерт експертної групи з питань професійного розвитку впродовж життя Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики, Олена Ковтун, заступник генерального директора з питань співпраці з аграрними ВНЗ та науковими установами УКАБ, Анастасія Сень, начальник адміністративного відділу аграрної компанії «ІМК», Марія Ярошко, експерт проекту Німецько-український діалог та ін.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники університету: директор ЦІПО, доктор педагогічних наук, професор Тамара Сорочан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної та вищої освіти і права ЦІПО Алевтина Молчанова.

Учасники конференції виробили рекомендації, прийняли резолюцію.