Конференція  трудового  колективу  УМО

Конференція трудового колективу УМО

16 лютого 2021 року відбулася конференція трудового колективу Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Першим на конференції було розглянуто кадрове питання. У зв’язку із закінченням у лютому 2021 року п’ятирічного терміну діяльності Вченої ради Університету та у відповідності з вимогами статті 36 Закону України «Про вищу освіту» і Статуту Університету за поданням інститутів та студентського самоврядування було обрано виборних представників до нового складу Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з числа наукових, науково-педагогічних працівників та представників від студентів і аспірантів.

По другому питанню на конференції було заслухано звіт ректора Університету менеджменту освіти Кириченка Миколи Олексійовича «Про роботу за 2020 рік та завдання на наступний рік».

Делегати конференції, працівники Університету взяли активну участь в обговоренні звіту ректора, підтримавши його роботу та завдання, які він висуває на наступний рік. Зокрема, в ході обговорення звіту ректора виступили Отамась Інна Григорівна, завідувач відділу наукової роботи,  Сорочан Тамара Михайлівна, директор Центрального інституту післядипломної освіти, Рожнова Тетяна Євгенівна, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, Супрун В’ячеслав Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та інші, які дали високу оцінку роботи ректора по згуртуванню колективу УМО на вирішення найактуальніших завдань щодо підвищення якості надання освітніх послуг, впровадження сучасних та інноваційних методів і форм роботи, знаходженні гідних відповідей на непрості виклики сучасного життя.

Звіт ректора Університету менеджменту освіти Кириченка М.О.«Про роботу за 2020 рік та завдання на наступний рік» згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» оприлюднено на сайті Університету.