Конференція трудового колективу  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» схвалила Звіт ректора М. О. Кириченка «Про роботу за період з лютого 2018 року по березень 2019 року та завдання на наступний рік»

Конференція трудового колективу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» схвалила Звіт ректора М. О. Кириченка «Про роботу за період з лютого 2018 року по березень 2019 року та завдання на наступний рік»

 

 

Перші збори Конференції трудового колективу УМО, делегати якої були обрані в кінці минулого року, були проведені 27 березня 2019 року в конференц-залі за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів. 

Про здобутки Університету за період з лютого 2018 року по березень 2019 року та про свою діяльність на посаді звітував ректор, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України Микола Кириченко. За словами ректора, УМО залишається лідером післядипломної освіти України. За результатами діяльності УМО займає гідне місце серед українських закладів вищої та післядипломної освіти. Нині УМО є вищим навчальним закладом, що надає широкий спектр освітніх послуг з підвищення кваліфікації, у підготовці бакалаврів та магістрів з менеджменту, психології, економіки, у підготовці докторів філософії та докторів наук, у підготовці іноземців до вступу у ЗВО.

Микола Олексійович також звернув увагу на завдання, які постають перед колективом УМО в 2019 та послідуючих роках. Основними серед них є перетворення закладу на сучасний університет європейського типу з колективом професіоналів у галузі освіти та науки, який поєднує інноваційну активність з розробкою сучасних освітніх проектів, всебічне сприяння студентському самоврядуванню, творчій самореалізації кожного, участі студентів, аспірантів та докторантів в управлінні УМО. Все це враховується в Стратегічному плані розвитку УМО, який розробляється нині керівництвом та колективом УМО. У звіті ректора знайшли відображення і багато інших сторін життя та діяльності Університету.

Було схвально сприйнято інформацію ректора про завершення в основному капітального ремонту навчального корпусу та аудиторного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази та позитивні зрушення по багатьох інших напрямах життя і діяльності Університету.

Доповідь ректора викликала жваве обговорення серед делегатів Конференції трудового колективу. Зокрема, в обговоренні взяли участь завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти, професор Олена Бондарчук, начальник відділу організації навчального процесу та моніторингу Віталій Станкевич, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, професор Олена Алейнікова, завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної освіти, професор Наталія Клокар, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, професор Євген Карташов, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Ганна Тимошко, вчений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Надія Верченко, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної освіти В’ячеслав Супрун. Усі вони схвально оцінили здобутки колективу Університету протягом звітного періоду й побажали колегам подальших звершень у освітній, науковій та навчально-методичній діяльності. Виступаючі в обговоренні дали високу оцінку діяльності ректора Університету Кириченка Миколи Олексійовича.

За підсумками розгляду звіту ректора  Конференція трудового колективу УМО прийняла рішення:

  1. Звіт ректора УМО «Про роботу за період з лютого 2018 року по березень 2019 року та завдання на наступний рік» схвалити та визнати його роботу задовільною.
  2. Згідно з вимогами п. 5.3. Статуту УМО та чинного законодавства України звіт ректора оприлюднити на офіційному веб-сайті УМО.