КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ  ВИПУСКНИК – НОВА  ФІЛОСОФІЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ

КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ ВИПУСКНИК – НОВА ФІЛОСОФІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

25 – 26 квітня 2018 р. у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (директор – В.Г. Сиротюк), де за Наказом Міністра освіти і науки України проводиться педагогічний експеримент всеукраїнського рівня (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва, науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Н.Г. Ничкало) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності».

Співорганізаторами конференції виступили Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники освітніх установ та закладів вищої освіти, представники органів державної влади, Навчально-методичних центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавці, керівники, методисти та педагогічні працівники закладів професійної освіти: всього 263 особи, серед них – 15 докторів наук, 8 професорів, 59 кандидатів наук, 23 доценти, 47 представників закладів вищої освіти, 131 представник системи професійної освіти (коледжів та закладів професійно-технічної освіти, з них 16 директорів), 4 директори Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти із 20 областей України.

Учасників наукового зібрання привітали: заступник Криворізького міського голови Валентина Миколаївна Берлін; генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління Ірина Володимирівна Шумік; голова Покровської районної у місті Кривий Ріг ради Володимир Васильович Коритнік; ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор Микола Олексійович Кириченко; директор Криворізького професійного гірничо-технологічного, Заслужений працівник освіти  Вячеслав  Григорович  Сиротюк.

Перед учасниками конференції виступили: Ничкало Н.Г., академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Василиненко В.М., директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, заслужений працівник освіти; Макаров О. І., директор з персоналу ПАТ «Кривбасзалізрудком», заслужений працівник промисловості України; Ошека І.Л., начальник відділу кадрів ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»; Пятничук Т.В., заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Лаврентьєва О.О., завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, доцент; Сергеєва Л.М., професор кафедри публічного управління та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Гончаров Е.В., директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області; Тарасюк І.В., викладач Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчової і переробної промисловості; Колесник Т.Н., заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»; Осипенко С.М., директор ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Уклеїна Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти», аспірантка ЖВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру  професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент, Лауреат Державної премії України у галузі освіти.

Відбулася робота секцій, учасники конференції відвідали відкриті заняття: з теми: «Ручні та звукові сигнали при маневрах»; «Заміна тягового двигуна електровоза К-14 в умовах підземного горизонту, що будується», виховну годину «Дзвони Чорнобиля» за участі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;  прийняли рекомендації для профетехосвітян України.