КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА»

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА»

2018 рік виявився плідним на освітянські ювілеї: 130-річчя від дня народження А.С. Макаренка, 100-літній ювілей В.О. Сухомлинського, що відзначатиметься під егідою ЮНЕСКО, 80 років, як народився І.А. Зязюн. Його ювілей став першим у низці цих визначних пам’ятних дат.

Академік І.А. Зязюн увійшов в історію вітчизняної освіти як видатний Педагог, Філософ, Науковець, Організатор освіти, перший міністр освіти Незалежної України, провісник Педагогіки Добра, фундатор теорії педагогічної майстерності, творець потужної наукової школи. На вшанування його пам’яті у лютому-березні цього року відбувся цілий ряд наукових заходів у різних закладах вищої освіти України. Початок їм був покладений  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, де 28 лютого 2018 року був проведений Круглий стіл «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна». Наступними заходами стали ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна «Педагогічна майстерність І.А. Зязюна як поступ до оновлення національної педагогічної науки і освіти»(1-2 березня 2018 р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) та  Міжнародна науково-практична конференція «Формальна й неформальна освіта в діахронному вимірі педагогіки добра Івана Зязюна» (5-6 березня 2018 р., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

У Круглому столі «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна» в Університеті менеджменту освіти взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники, керівники підвідомчих установ НАПН України та закладів освіти різних рівнів, вчені НАПН України, науковці, аспіранти, докторанти, студенти, журналісти, учні, колеги, друзі й однодумці видатного Вчителя вчителів.

Організаторами заходу стали кафедра університетської освіти і права (завідувач кандидат юридичних наук, доцент М.О. Дей) та кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО (завідувач доктор педагогічних наук, доцент В.В. Сидоренко).

Модератором заходу виступила проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор О.М. Отич – учениця академіка І.А. Зязюна.

Відкрив засідання Круглого столу ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії М.О. Кириченко. Теплими, щирими і глибинно науковими були виступи доктора психологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України І.Д. Беха, доктора технічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України В.Ю. Бикова, доктора педагогічних наук, професора, директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Т.М. Сорочан, доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України В.В. Сидоренко, кандидата педагогічних наук, доцента, члена-кореспондента НАПН України В.М. Хайруліної, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка А.В. Ткаченка, доктора педагогічних наук, професора Т.П. Усатенко, головного редактора радіопрограми «Педагогічні роздуми», лауреата Премії Національної Спілки журналістів «Золоте перо» С.І. Каракоз, керівників експериментальних закладів УМО – директора Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», заступника директора Малобілозерської спеціалізованої естетичної школи-інтернату «Дивосвіт» Запорізької обласної ради І.О. Шевчук та інших учасників Круглого столу.

Присутні згадували про свої зустрічі з академіком І.А. Зязюном, виловлювали захоплене здивування його науковою величчю і людяною простотою, глибинним розумінням проблем освіти, що вилилося у його крилатих словах про освіту, зокрема про те, що існують стандарти освіти, але немає стандартів людської душі. Отже, заклад освіти має підготувати студента не лише як професіонала, а передусім, як Людину. А ця людина має нести у світ ідеї Добра, Людяності, Честі, Моральності, й лише тоді її професіоналізм змінить світ на краще.  Саме ці ідеї закладені академіком І.А. Зязюном у теорії педагогічної майстерності й Педагогіці Добра, які нині лише починають відкриватися світу і які неодмінно мають бути покладені в основу Концепції розвитку педагогічної освіти, над якою нині працює педагогічна громадськість України.