МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР  З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ «ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ «ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

18 жовтня 2017 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар  з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи».

Ініціатором проведення методологічного семінару виступила кафедра філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

У роботі методологічного семінару взяли участь понад 250 представників різних навчальних закладів і установ України, педагогічні, науково-педагогічні та управлінські кадри, тренери і координатори проекту «Нова українська школа».

Форми участі в методологічному семінарі були такі: виступи, наукові доповіді, презентації, інтерактивні вправи тощо.

Із вітальним словом до всіх учасників і побажанням плідної творчої співпраці звернулась Олена Отич, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Оксана Макаренко, радник міністра освіти і науки України, обґрунтувала актуальні питання закону «Про вищу освіту», окреслила нові засади підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників, принципи запровадження зовнішньої незалежної сертифікації вчителів, визначила нові умови проведення конкурсу для директорів загальноосвітніх шкіл тощо.

Jozef Zaťko (Словаччина), президент Європейського інституту післядипломної освіти, голова Східноєвропейської асоціації розвитку освіти, доктор наук, професор, привітав учасників семінару та розповів про ті освітні реформи, які відбуваються в країні.

На методологічному семінарі з науковими доповідями  виступили тренери проекту «Нова українська школа»: Вікторія Сидоренко, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, із науковою доповіддю «Нова українська школа: концептуальні орієнтири»; Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Інтегрований підхід в освітньому процесі – основа реалізації ключових компетентностей у Новій українській школі»; Тетяна Кравчинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Оn-line освітні ресурси Нової української школи», Юлія Махновець, аспіранткафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», із науковою доповіддю «Організація освітнього середовища в Новій українській школі».

Для учасників методологічного семінару Вікторія Сидоренко провела інтерактивну вправу «Книга». На основі порівняльного прикладу сучасних гаджетів і книжок для учнів Нової української школи учасники семінару дійшли до висновку, що найбільш ефективним є навчання, що ґрунтується на вивченні  реальних предметів, оскільки набагато більше інформації можна отримати, вивчаючи реальний предмет, а не його символічне зображення.

Лариса Оліфіра, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», підвела підсумки методологічного семінару.

У рубриці «Професійний розвиток педагога в Новій українській школі» було представлено найновіші видання кафедри філософії і освіти дорослих, зокрема мультимедійний науково-методичний комплекс «Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів», «Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта».

Обрана тема методологічного семінару «Освітньо-філософські засади Нової української школи» послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Семінар супроводжувався онлайн-трансляцією, усі бажаючи мали змогу поставити запитання доповідачам.

Із виступами, доповідями (у відеофайлах) учасників семінару за тематичними напрямами можна ознайомитися на сайті Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (Відкрита освіта в Україні: https://ppo.mk.ua. Розділ Конференція), в Електронній бібліотеці НАПНУ (ресурс кафедри філософії і освіти дорослих).

Цією подією кафедра філософії і освіти дорослих започаткувала серію методологічних семінарів Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, присвячених актуальним питанням підготовки і професійного розвитку педагога Нової української школи.