МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:  «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (м. Люблін, Республіка Польща)

МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (м. Люблін, Республіка Польща)

Із 20 по 27 червня 2022 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща).

У міжнародному підвищенні кваліфікації взяли участь 22 науково-педагогічні працівники Інституту, які беруть участь в організації та реалізації освітнього процесу зі здобувачами освіти.

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації виступили: Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Мета підвищення кваліфікації: звернути увагу освітян на питання впровадження академічної доброчесності в закладах вищої освіти України та актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці бакалаврів.

Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).

Під час підвищення кваліфікації його учасники мали можливість розвинути такі компетентності: професійні та загальні навички використання Європейського досвіду в закладах освіти щодо впровадження академічної доброчесності при підготовці бакалаврів. Види діяльності: лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

Учасниками було опрацьовано такі теми, як: «Впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти», «Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)», «Розвиток культури академічної доброчесності при підготовці бакалаврів в Україні», «Актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці бакалаврів».

Після завершення виконання програми міжнародного підвищення кваліфікації учасники отримали сертифікат учасника Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні», що відповідає вимогам міжнародних стандартів.

У БІНПО здійснюється навчання осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»  за спеціальностями: «Охорона праці», «Дизайн», «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Менеджмент». Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності, розвивати власну траєкторію роботи із здобувачами освіти, використовуючи сучасні методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.