МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

16 травня2017 року в Житомирському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету (директор Григорій Губарєв) відбулася Перша Всеукраїнська науково-методична конференція: «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації».

У роботі конференції взяла участь Лариса Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Олександр Пастовенський,  доктор педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради; представник роботодавців – Андрій Шакалов, начальник відділу організаційного забезпечення судового процесу та роботи керівництва Житомирського апеляційного адміністративного суду; педагогічні працівники Чернівецького вищого комерційного училища КНТЕУ та Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; науково-педагогічні працівники кафедри державної служби і менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», інших ВНЗ та ПТНЗ.

Учасники конференції  взяли участь у воркшопі «Технології вільного простору в освітньому процесі». У роботі конференції взяли участь більше 70 аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників.