НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ КОНКУРСУ  ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ  КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЦІПО

НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ КОНКУРСУ ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЦІПО

У Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України підведено підсумки конкурсу випускних (підсумкових) робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Конкурсна комісія оцінила подані випускні (підсумкові) роботи, відзначила високий змістовий рівень та оформлення.

За науково-методичний супровід і високу відповідальність у процесі керівництва випускними (підсумковими) роботами конкурсна комісія відзначила таких наукових керівників: В. В. Олійника, Л. А. Карташову, Л. М. Петренко, З. В. Рябову, Л. М. Сергеєву, Н. І. Гущину, Т. С. Кравчинську, В. О. Купрієвич, М. Є. Андроса, Н. П. Волинець, О. О. Мирошніченко, Т. М. Пікож.

За результатами оцінювання випускним (підсумковим) роботам присуджено:

Перше місце ‑ «Використання інформаційно-цифрових технологій в освітній діяльності викладача НАУ». Автор: І. С. Гращенко, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств НАУ. Науковий керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Управління освітою в умовах місцевої громади: сучасні підходи, зарубіжний і вітчизняний досвід». Автор: І. В. Денисенко, директорка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Марківської селищної ради Луганської області. Науковий керівник: Т. С. Кравчинська, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Особливості надання професійно-освітніх послуг дорослому населенню». Автор: В. І. Артюшенко, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області. Науковий керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти.

Друге місце ‑ «Моніторингові дослідження якості навчальних досягнень з окремих предметів випускників ЗЗСО Тернопільської МТГ за результатами ЗНО-2021». Автор: А. В. Трофимчук, консультант із зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Науковий керівник: З. В. Рябова, професорка кафедри менеджменту освіти і права;

«Впровадження STEAM-технологій в освітній процес». Автор: А. І. Безуглий, в. о. директора вищого художнього професійно-технічного училища № 5 (м. Вінниця). Науковий керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Анотація авторських науково-методичних публікацій із дослідження питань викладання дисципліни «Комп’ютерні системи та мережі». Автор: М. М. Скопень, кандидат економічних наук, доцент, викладач-методист Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Науковий керівник: В. П. Андрущенко, професор кафедри філософії і освіти дорослих;

«Управління самоосвітньою діяльністю педагога». Автор: Г. М. Ізотова, завідувачка лабораторії координації методичної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Науковий керівник: Т. М. Сорочан, професорка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Використання цифрового тренажера Garmin G1000 при проведенні дистанційних практичних занять». Автор: С. А. Лісевич, старший викладач кафедри аеронавігації Льотної академії НАУ. Науковий керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Компетентнісний підхід до вивчення української мови в НУШ». Автор: Л. С. Шевцова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри журналістики та дидактичної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий керівник: Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти і права.

Трете місце ‑ «Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної освітньої політики України». Автор: І. В. Клименко, вчитель інформатики Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4. Науковий керівник: Т. М. Пікож, старша викладачка кафедри менеджменту освіти і права;

«Соціальні мережі та їх вплив на формування іміджу закладу освіти». Автор: С. М. Бріль, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права ХНЕУ імені С. Кузнеця. Науковий керівник: Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти і права;

«Актуальні питання діяльності психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників». Автор: І. М. Огорілко, психолог КУ «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області. Науковий керівник: А. С. Москальова, професорка кафедри психології управління;

«Особливості організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О за дистанційною формою навчання». Автор: В. М. Докторович, заступниця директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну». Науковий керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Електронна бібліотека в самостійній діяльності здобувачів освіти». Автор: М. М. Головченко, викладачка кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Науковий керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Перспективи розвитку та впровадження елементів дистанційного навчання у систему професійної освіти». Автор: М. І. Попатенко, директор ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (Вінницька область). Науковий керівник: В. О. Купрієвич, доцентка кафедри професійної і вищої освіти.

Випускні (підсумкові) роботи було відзначено у тематичних номінаціях.

Номінація «Випускні роботи, виконані на основі проєктного підходу»:

«Створення веб-середовища дистанційного навчання на платформі MOODLE на прикладі викладання курсу вищої математики». Автори: О. П. Бондар, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ; О. В. Задорожна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ; І. Л. Якуніна, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ. Науковий керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Дистанційні технології навчання при викладанні природничих дисциплін». Автори: О. П. Коваленко, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії НАУ; Д. В. Рехін, старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії НАУ. Науковий керівник: Н. І. Гущина, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; С. П. Касьян, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів засобами ігрових форм навчання». Автори: З. В. Смутчак, докторка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри менеджменту та економіки Льотної академії НАУ; О. В. Урсол, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії НАУ. Науковий керівник: В. В. Олійник, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Використання цифрових технологій у дистанційному навчанні англомовної лексики». Автори: І. Б. Файнман, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов Льотної академії НАУ; Є. Б. Токарь, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов Льотної академії НАУ. Науковий керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

Номінація «Сучасні освітні практики: нестандартний підхід»:

«Модель навчального заняття з елементами інтерактивних технологій на прикладі навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства». Автор: Ю. Л. Петрук, викладачка Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Науковий керівник: Н. П. Волинець, старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Особливості організації методичної роботи з майстрами виробничого навчання». Автор: Н. Д. Білошицька, методистка ДНЗ «Малинський професійний ліцей» (Житомирська область). Науковий керівник: Л. М. Петренко, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Перспективи розвитку та впровадження елементів дистанційного навчання у систему професійної (професійно-технічної) освіти». Автор: С. В. Підгайко, заступник директора НМЦ ПТО у Луганській області. Науковий керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Формування професійних якостей фахівців (на прикладі навчальних дисциплін «Математичний аналіз» та «Чисельні методи»)». Автор: О. Л. Третяков, викладач математики Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Науковий керівник: О. О. Мирошніченко, старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Системний підхід до організації методичної роботи в ЗПО». Автор: І. В. Гавриленко, директорка ДНЗ «Арцизький професійний аграрний ліцей». Науковий керівник: В. О. Купрієвич, доцентка кафедри професійної і вищої освіти.

Сердечно вітаємо всіх переможців, їх наукових керівників! Щиро зичимо подальших творчих успіхів, нових здобутків, перемог, новацій на педагогічній та науковій ниві! Слава Україні!