НАУКОВЦІ – ПРАКТИКАМ (за результатами Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики»)

НАУКОВЦІ – ПРАКТИКАМ (за результатами Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики»)

25 – 27 жовтня 2016 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  у м. Києві проведено Всеукраїнську електронну науково-практичну конференцію «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики». Організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра відкритих систем освіти та інформаційно-комунікаційних технологій, лабораторія систем відкритої освіти. Конференція проводилася з  метою наукової комунікації провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян для ознайомлення з вітчизняними й зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій упровадження й подальшого розвитку відкритої післядипломної педагогічної освіти; спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності навчальних закладів; сприяння систематизації та поширенню сучасних галузевих і міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології. Учасники конференції виступили з он-лайн та офф-лайн- доповідями відповідно до її проблемного поля: теорія і практика відкритої та дистанційної освіти; теоретичні орієнтири й актуальні проблеми відкритого інформаційного середовища навчального закладу; педагогіка і психологія відкритої та дистанційної освіти; дистанційні технології навчання у закладах освіти; технології формування ІТ-компетенцій у педагогічних працівників; впровадження та перспективи відкритої післядипломної педагогічної освіти; організація освітньої діяльності навчального закладу на основі хмарних технологій. Запропоновані форми участі в конференції (стаття, тези, відеовиступ, презентація, онлайн-виступ) уможливили виступ 96 учасників, серед яких керівники, педагогічні, науково-педагогічні працівники, студенти, аспіранти навчальних закладів (ЗНЗ, ВНЗ, ЗППО). Всеукраїнський рівень конференції підтвердило географічне розташування її учасників: м. Київ, Київська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Сумська, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Харківська, Житомирська, Кіровоградська області.

Технічний, електронний та інформаційний супровід конференції забезпечував сайт за адресою:http://umo.edu.ua/konferenciji

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» проводилася відповідно до її програми та порядку роботи:

25 жовтня 2016 р. (участь очно за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 52-а, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, каб.2.9.) для керівників освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації організовано майстер-клас «Теорія і практика проведення навчального заняття в режимі вебінару» у форматі он-лайн вебінару з прямою трансляцією через платформу e-Front, де виступили: Ляхоцька Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, завідувачка лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах) з доповіддю «Теоретичні аспекти методики використання вебінарів в освітньому процесі», Калачова Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук,старший викладач Миколаївського національного аграрного університету, науковий кореспондент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з доповіддю  «Використання Google Hangouts в освітньому процесі», Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, директор навчально-методичного центру організації дистанційного навчання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з доповіддю «Організація та проведення вебінарів з використанням засобів платформи управління дистанційним навчанням e-Front».

26 жовтня 2016 р. для науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів ВНЗ проведено англомовний вебінар «Змішане навчання у відкритій післядипломній педагогічній освіті»  за форматом офф-лайн під керівництвом О. М. Самойленка, доктора педагогічних наук, професора кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, модератором виступала Я. Е. Андрющенко, аспірантка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Цей запланований вебінар проводився в рамках Року англійської мови в Україні. В англомовному вебінарі взяли участь студенти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. У вебінарі представлено 12 виступів та тез доповідей.

Матеріали вебінару, форуми обговорень, тези доповідей та відео виступи учасників знаходяться за адресою: https://ppo.mk.ua/course/view.php?id=36.

27 жовтня 2016 р. в режимі онлайн відбулося відкриття Всеукраїнської науково-практичної електронної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики». З вітальним словом до учасників конференції від керівництва ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України виступила Отич Олена Миколаївна, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор, голова науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти.З основними доповідями виступили: Ляхоцька Лариса Леонідівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, завідувачка лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах) (м. Київ) – за темою «Науковий потенціал відкритої післядипломної педагогічної освіти»; Смагін Ігор Іванович, ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент – за темою «Досвід та перспективи розвитку відкритої та дистанційної освіти в житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти» (м. Житомир) відеозапис: https://www.youtube.com/watch?v=mxgUkF16OjY

Прозвучали співдоповіді: Колос Катерини Ростиславівні, кандидата педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та андрагогіки Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – за темою «Переваги здійснення навчально-пізнавального процесу в курсі підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі закладів післядипломної педагогічної освіти» (м. Житомир) відеозапис:

https://drive.google.com/file/d/0B1inuSSZjHf5czJLV2ZkSGxELVU/view

Касьяна Сергія Петровича, кандидата педагогічних наук, директора навчально-методичного центру організації дистанційного навчання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – за темою  «Навчально-організаційна робота структурного підрозділу дистанційного навчання закладу післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ); Кондратової Людмили Григорівни, доцента кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента«Розвиток педагогічної майстерності вчителя у системі відкритої освіти» (м. Київ); Бугана Юрія Васильовича, доцента кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти – за темою  «Відкрита освіта як спосіб підготовки «агентів змін» у руслі концепції “Нова школа. Простір освітніх можливостей”» (м. Тернопіль); Осадчої Катерини Петрівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – за темою «Роль тьютора у дистанційному навчанні: актуальні проблеми сучасності» (м. Мелітополь).

Учасники конференції по її закінченні ухвалили проект Резолюції, в якій рекомендують:

 І. Кабінету Міністрів України відновити фінансування на державні цільові програми, які включають фундаментальні та прикладні наукові дослідження науковців України на громадських засадах у сфері післядипломної освіти і освіти дорослих.

ІІ. Закладам післядипломної освіти:

1 Активно включитись у розбудову Українського відкритого університету післядипломної освіти – першого в Україні самоврядного закладу типу розподіленого університету, який забезпечує координацію діяльності закладів післядипломної освіти і спрямовує її на реалізацію законодавства про освіту.

2. Взяти участь у популяризації ідей та наукового осмислення досвіду організації відкритої післядипломної педагогічної освіти в Україні через видання наукових статей у науковометричному журналі «ScienceRise».

ІІ. Керівникам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам навчальних закладів, методичним службам, учням, студентам, слухачам:

1. Сприяти вдосконаленню управлінських механізмів переходу на нові моделі стратегічного управління, формування нового управлінського мислення.

2. Стимулювати розвиток системи інноваційної освітньої діяльності навчальних закладів із застосуванням ідей відкритої освіти та дистанційного навчання для їх сталого розвитку.

3. Широко застосовувати технології дистанційного навчання.

4. Активно запроваджувати в освітній процес сучасні системи управління електронними навчальними ресурсами.

5. Формувати у всіх, хто навчається, навички ІКТ-компетентності. Розвивати медіакультуру для забезпечення власної підготовки до ефективної взаємодії із сучасним відкритим інформаційним освітнім середовищем.

6. Забезпечувати упровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес навчальних закладів усіх рівнів.

7. Включатись у глобальне збагачення відкритих освітніх ресурсів та сприяти зростанню їхн впливу на освіту.

Результатом роботи конференції є електронне видання її матеріалів: програма, тези доповідей, резолюція, презентації та відеозаписи доповідачів.

Нижче надаємо фотозвіт із Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики» та подяки від її учасників.

 

Л. Л. Ляхоцька,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри відкритих освітні систем та ІКТ
ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
завідувачка лабораторії систем відкритої освіти (на громадських засадах)  Українського відкритого університету післядипломної освіти

Подяки учасників конференції