Науково-педагогічні працівники ННІМП – переможці конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи

Науково-педагогічні працівники ННІМП – переможці конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» взяли участь у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2016 році, оголошеному постановою Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24.

До участі у конкурсі було рекомендовано вченою радою Університету наукові роботи науково-педагогічних працівників ННІМП ДВНЗ УМО:

Алейнікової Олени Володимирівни, доктора наук з державного управління, професора, директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професора кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, яка є співавтором Навчального посібника «Інноваційний та інвестиційний менеджмент».

Навчальний посібник розроблено в рамках НДР за науковою темою кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» для безпосереднього використання у освітньому процесі з підготовки здобувачів вищої освіти Університету та для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також широкого кола ділових людей.

Автори і робота отримали почесне третє місце у номінації: «Кращий електронний ресурс навчального призначення»;

Дубініної Оксани Володимирівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Махині Тетяни Анатоліївни, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – авторів навчального комплекту для студентів «Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання». Дані матеріали підготовлено в рамках запровадженої кафедрою управління проектами та загальнофахових дисциплін науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» (керівник доцент Дубініна О.В.).

У номінації конкурсу: «Кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» автори отримали перемогу та третє місце.

 

Вітаємо дипломантів-переможців Конкурсу та бажаємо їм натхнення,
творчості та подальших наукових звершень!