Науково-педагогічні працівники Університету взяли участь у XXXIII МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ «Освіта та кар'єра – День студента 2019»

Науково-педагогічні працівники Університету взяли участь у XXXIII МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ «Освіта та кар'єра – День студента 2019»

Науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на чолі із першим проректором - проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктором педагогічних наук, професором Н. І. Клокар взяли участь у найбільшій за кількістю реальних учасників та відвідувачів освітній виставці в Україні.

Тридцять третя міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – День студента 2019» проводилась 15-16 листопада 2019 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім». Її організувало Товариство «Знання» України за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. Виставку також  підтримали Посольства Франції в Україні, Посольства Канади в Україні, Торговий відділ Посольства Австрії в Україні, агенції Campus France, DAAD, British Council, Гете Інституту в Україні.

Під час виставки відбулося нагородження переможців конкурсу у номінаціях серед закладів вищої освіти – учасників виставки. У номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління» Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України нагороджено ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ за навчальний посібник «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ» (автори-упорядники: Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. А. Кравченко, О. О. Почуєва).

У рамках програми   виставки  відбувся семінар-практикум «Використання хмарних технологій в освітньому процесі», який організували і провели Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Самойленко Олексій Олександрович, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, Клочко Алла Олексіївна, заступник директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, Жуковська Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії цифрових та медіатехнологій в освіті ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, доцент, Красний Сергій Іванович, старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

На семінарі поглиблено розглядалися хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи, їх переваги та перспективне використання  тощо. Семінар –практикум сприяв активізації пізнавальної діяльності студентів, науково-педагогічних працівників, формуванню умінь використання хмарних сервісів та технологій в освітньому процесі, зокрема:

- використання в освітньому процесі та можливості системи дистанційного навчання на LMS Mооdle;

- використання сервісу Google Clasroom у процесі підготовки здобувачів освіти;

- інформаційно -  ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах

діджиталізації освіти тощо.

«Круглий стіл» за темою «Навчання українських фахівців в контексті імплементації Угоди про Асоціацію Україна-ЄС» провели Бурлаєнко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, Постоєва Ольга Георгіївна, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Обговорювалися такі питання:

- зобов’язання України згідно Угоди про Асоціацію Україна-ЄС;

- визначення потреб у навчанні;

- побудова процесу навчання фахівців.

В обговоренні взяли  участь науково-педагогічні працівники ЗВО, аспіранти, роботодавці (керівники, HR-менеджери), здобувачі вищої освіти.

Учасники «круглого столу» поділились новими знаннями, сприяли розвитку вміння відбирати корисну інформацію, аналізувати її та застосовувати на практиці, аналітично мислити,  взаємодіяти у командній роботі, прийманні рішень.

Науково-педагогічні працівники, що підготували та провели семінар-практикум і «круглий стіл» отримали дипломи Національної академії педагогічних наук України та  ДНУ МОН України «Інститут модернізації змісту освіти» «За активну участь у семінарах, виставках і представлення освітніх інноваційних технологій».

За результатами виставки Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України удостоєний почесного звання «ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».