НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «РОЗВИТОК СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО ПОБУДОВИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР «РОЗВИТОК СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО ПОБУДОВИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат наук з державного управління, доцент, Голова громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція е-Екологія» Володимир Мороз спільно з доцентом кафедри, провідним науковим співробітником Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, кандидат економічних наук, доцентом Дмитром Клиновим 24 листопада 2023 року провели науково-практичний онлайн-семінар «Розвиток сталого фінансування в Україні – шлях до побудови зеленої економіки».

Цільова аудиторія - викладачі, магістри та аспіранти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» УМО, представники професорсько-викладацького складу ТНУ імені В.І. Вернадського, працівники відділу методології сталого розвитку ІДПЯЖ НАН України, наукові співробітники Громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція е-Екологія», усі, хто зацікавився питаннями розвитку фінансової системи України, сталих публічних фінансів, фінансових механізмів забезпечення сталого господарювання в умовах повоєнного відновлення економіки України.

На семінарі доповідачами розкрито сутність ідеологеми сталих фінансів, їх місце і роль у побудові «Зеленої» економіки, розкрито базові засади формування в Україні сталих фінансів як складової системи сталого господарювання; подано історико-праксеологічний нарис становлення світової системи сталих фінансів; охарактеризовано відповідальне інвестування, сталий банкінг, стале страхування та сталі фондові ринки; сформульовано базові засади та алгоритм організації системи сталих фінансів в державі, розкрито роль сталих фінансів у забезпеченні реконструктивного розвитку України, запропоновано практичні рекомендації з формування системи сталих фінансів для органів публічного управління. Визначено базові етапи розвитку системи сталого фінансування в світі, охарактеризовано етапи становлення і розбудови системи сталих фінансів України, фінансові джерела відновлення економіки держави та роль природно-ресурсних активів в умовах реконструктивного розвитку національного господарства. Дано відповіді на запитання та проведено проблемну дискусію з питань сталого фінансування та розвитку «Зеленої» економіки.