НОВІ ПІДХОДИ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ  (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

НОВІ ПІДХОДИ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Формування нового змісту освіти, заснованого на компетентностях, що відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій, передбачає створення освітніх програм/стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, які ґрунтуються на особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують особливості здобувачів освіти, передбачають набуття ними м’яких та професійних компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в професійній та громадській діяльності.

Розгляду ключових компонентів формули престижної професійної (професійно-технічної) освіти були присвячені програмні заходи І очного етапу курсів підвищення кваліфікації директорів (заступників) та методистів обласних Навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти (тьютор-куратор - доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва,  староста - В.В. Брезіцька, методист НМК ПТО у Київській області).

Перед слухачами виступили: директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України М.С. Кучинський,  заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України К.Б. Мірошниченко; академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Н.Г. Ничкало; заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук Т.В. Пятничук;  редактор науково-методичного журналу «Профтехосвіта» кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник О.А. Шаганова; директор НМК ПТО у м. КиєвіМ.Г. Нетеса.

Проведено консультації наукових керівників із підготовки слухачами курсів випускних робіт, надано методичні рекомендації із виконання освітніх програм ІІ дистанційного етапу.