НОВИЙ КРОК У МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ

НОВИЙ КРОК У МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ

 

25 вересня 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн семінар (Київ-Кишинів) «Практична психологія в контексті соціальних змін» на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Державного університету Молдови. До організації роботи семінару долучились: ГО «Центр особистісних і соціальних трансформацій» (Голові Правління якого – канд. психол. наук, доценту Ірині БОНДАРЕВСЬКІЙ висловлюємо особливу подяку за ініціацію семінару й величезні зусилля з його проведення у складних умовах сьогодення), Інститут педагогічної освіти (Молдова), Інститут соціальної і політичної психології НАПН України.

У роботі семінарі взяли участь понад 120 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, у тому числі, закладів післядипломної освіти, керівники освітніх організацій, науковці та педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти різних рівнів (студенти, аспіранти, докторанти) з усіх куточків України та Молдови.

На семінарі було представлено доповіді за такими напрямами

1. Трансформаційні процесі у професійному розвитку фахівців та їх психолого-педагогічне забезпечення.

  • Tamara SOROCHAN, Dr. Habil., Professor, Director of Central Institute of Post-Graduate Education, University of Educational Management, NAES of Ukraine. Тема доповіді: «Трансформації у професійному розвитку педагогів».
  • Lyubov KARTASHOVA, Dr. Habil., Professor, Vice-Director of Central Institute of Post-Graduate Education, University of Educational Management, NAES of Ukraine. Тема доповіді: «Формування індивідуальної траєкторії навчання слухачів: цифрові технології та принципи організації післяідиплмної освіти».
  • Olena BONDARCHUK, Dr. Habil., Professor, Head of Department of Management Psychology, University of Educational Management, NAES of Ukraine. Тема доповіді: «Суб’єктивне благополуччя як показник психологічного здоров’я педагогів».

2. Особливості діяльності психологічної служби в системі вищої та післядипломної освіті: обмін досвідом.

  • Virginia RUSNAC, PhD in Psychology,  Director, National Center of Psycho-Pedagogical Assistance, Institute of Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді: «Менеджмент психологической службы в Республике Молдова».
  • Nicolae BUCUN, Dr. Habil., Professor, Vice-Director, Institute of Educational Sciences (Moldova), Oxana PALADI, PhD in Psychology, Associate Professor, Institute of Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді: «Приоритеты исследований в психологической службe Республики Молдова.

3. Громадянська активність молоді та сучасне мистецтво як відповідь на виклики сучасності.

  • Irina BONDAREVSKAYA, PhD in Psychology, Associate Professor, University of Educational Management, NAES of Ukraine, Head of the Board of Center for Personal and Social Transformations, Senior Researcher, Institute for Social and Political Psychology NAES of Ukraine, Тема доповіді: «Професійний розвиток педагогів в умовах VUCA-світу» і разом із: Katerina BONDAR, PhD in Psychology, Associate Professor, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Member of the Board of Center for Personal and Social Transformations Тема доповіді: «Демократія в Україні очима студентської молоді».
  • Olena VOZNESENSKA, PhD in Psychology, Senior Researcher, Institute for Social and Political Psychology, NAES of Ukraine, President of Art-therapy Association. Тема доповіді: «Медіа-арт-терапія: сучасне мистецтво – відповіді на виклики сьогодення».
  • Natalia GABATIUC, PhD candidate, Moldova State University. Тема доповіді: «Citizenship and impression management among young adults»

4. Індивідуально-психологічні особливості фахівців у професійній діяльності

  • Elena SUMAN, PhD candidate, Moldova State University. Тема доповіді: «Organizational and individual personality types».
  • Carolina TRIGUB, PhD candidate, Moldova State University, Angela POTANG, PhD in Psychology, Associate Professor, Head of Psychology Department, Moldova State University. Тема доповіді: «Визначення стрес-факторів професійної діяльності працівників прокуратури».

У межах роботи семінару відбулася дискусія керівництва та представників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Державного університету Молдови та Інституту педагогічної освіти (Молдова) щодо визначення конкретних дій із забезпечення академічної мобільності учасників освітнього процесу (стажування, реалізація спільних освітніх програм для здобувачів освіти різних рівнів, у тому числі здобувачів PhD, та ін.).

Упевнені, що після узгодження та затвердження письмового варіанту програми заходів, яке відбудеться протягом найближчого часу, співпраця між науковцями та освітніми інституціями України та Молдови набере якісно нового рівня, що сприятиме утвердженню європейських і світових стандартів освіти та наукових досліджень на теренах наших країн.