ОПРИЛЮДНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ

ОПРИЛЮДНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ МАЙДАНЧИКІВ

23 жовтня 2018 р. за програмою Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасні освіті» та VІІІ Міжнародної виставки «WORLD EDU» відбулися дискусійні панелі з теми проведення педагогічних експериментів всеукраїнського рівня експериментальних педагогічних майданчиків на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Н.Г. Ничкало) з проблеми: «Актуальні проблеми створення системи забезпечення якості підготовки фахівців у закладі професійної освіти» та ДПНЗ «Одеський центр професійної освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва; науковий консультант – кандидат психологічних наук А.В. Замша) з проблеми: «Доступність освітнього простору закладу професійної освіти  для учнів із особливими потребами».

В обговоренні результатів експериментальної роботи взяли участь: академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, д.пед.н., професор, дійсний член НАПН УкраїниН.Г. Ничкало, д.пед.н., доцент, чл.-кор. НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка О.І. Щербак, директор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України д.пед.н., професор Т.М. Сорочан, к.пед.н., доцент, директор Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка М.В. Братко, к.пед.н., директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» О.О. Авраменко, начальник бюро з консультацій ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Групи Метінвест М.В. Маленкова, к.пед.н., доцент, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  Л.М. Оліфіра, директор ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» Л.М. Ворона,  директор НМЦ ПТО у Луганській області В.І. Артюшенко, директор НМЦ ПТО у Донецькій області Е.В. Гончаров, заступник  директора НМЦ ПТО у Чернігівській області Т.П. Головешкіна, науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціо-гуманітарних дисциплін Білоцерківського ІНПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на чолі із к.т.н., доцентом І.Є. Сілаєвою та інші учасникивиставки.