ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

2 квітня 2021 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в режимі веб конференції за допомогою програмного засобу BigBlueButton відбувся ІІI Науково-практичний семінару із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади». Захід проведено у рамках XII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».

Співорганізатори заходу:Національна академія педагогічних наук України, Центральний державний електронний архів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Литовський державний новий архів, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Громадська спілка «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», ВГО «Спілка архівістів України».

Захід викликав неабиякий інтерес цільової аудиторії – кількість зареєстрованих учасників сягнуло 840 осіб з усіх регіонів України та інших країн світу. 

Привітав учасників науково-практичного семінару академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор Саух Петро Юрійович, який наголосив на актуальності питання упровадження електронного документообігу в закладах освіти і державних установах. Він обґрунтував необхідність упровадження міжнародних стандартів та їх застосування в процесі організації діловодства, електронного урядування.

З вітальним словом виступив також і ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор Кириченко Микола Олексійович.

Ключовими були доповіді:

  • ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії, професора кафедри філософії й освіти дорослих ЦІПО Кириченка Миколи Олексійовича на тему «Інновації в управлінні університетами: електронне урядування», в якій було обґрунтовано і розкрито останні досягнення університету щодо запровадження електронного урядування в освітній галузі, як провідної інституції, та перспективи подальшого розвитку;
  • директора ЦДЕА України, кандидата історичних наук Ковтанюка Юрія Славовича на тему «Уніфікація «електронного конверта», призначеного для надсилання вихідних електронних документів та приймання-передавання електронних документів на постійне зберігання»;
  • директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, в.о. Голови Спілки архівістів України, старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук Гараніна Олександра Яковича на тему «Нормативно-методичні розробки УНДІАСД з обліку та зберігання електронних документів в архівних установах України»;
  • директорки Литовського державного нового архіву, (Lithuanian State Modern Archives) Контрімавічієне Дануте (Danutė Kontrimavičienė) на тему «Документ ‑ його форми і поняття». Пані Дануте детально ознайомила присутніх із усіма новаціями в електронному діловодстві та архівній справі на законодавчому рівні в Республіці Литва, що відбулися за останні два роки, результатами їх реалізації на практиці та перспективами подальших змін, які переважно спрямовані на застосування європейських стандартів та адаптації автоматизованих інформаційних систем до чинного законодавства ЄС;
  • завідувачки відділу наукової роботи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидата історичних наук, доцента кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, Отамась Інни Григорівни на тему «Нормативно-правове регулювання електронного документообігу в Україні: інформаційно-аналітичний огляд»;
  • доцента відділу наукової роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента, Острянської Олени Анатоліївни на тему «Система електронного документообігу як засіб професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу в закладах вищої освіти України: реалії та перспективи».

Науково-педагогічними працівниками було детально обговорено питання про створення дистанційної форми підвищення кваліфікації для архівістів та викладачів закладів вищої освіти. Наукова платформа семінару стала місцем для творчої співпраці, плідного науково-освітнього й соціального партнерства представників різних закладів освіти, обговорення й вирішення актуальних проблем вітчизняного і європейського досвіду роботи з електронними документами, розгляду шляхів налагодження й зміцнення дієвої співпраці між науковцями і практиками.

Переглянути презентації:

Інформаційний лист (PDF, 267 Кб)

Програма (PDF, 79,8 Кб)

Презентація Кириченка Миколи Олексійовича (PDF, 1,86 Мб)

Презентація Контрімавічієне Дануте (Danutė Kontrimavičienė, Литва) (PDF, 4,87 Мб)

Презентація Ковтанюка Юрія Славовича (PDF, 1,66 Мб)

Презентація Гараніна Олександра Яковича (PDF, 860 Кб)

Презентація Отамась Інни Григорівни (PDF, 1,31 Мб)

Презентація Острянської Олени Анатоліївни (PDF, 6,93 Мб)

Відеофіксація семінару