ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

9 жовтня 2018 р. на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку в національному та світовому вимірі». Співорганізаторами конференції стали Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, ДВНЗ «Університет менеджементу освіти» НАПН України.

Учасників конференції привітав ректор університету доктор педагогічних наук, професор Ю.О. Лянной.

У роботі конференції взяла участь і виступила з доповіддю на пленарному засіданні Л.М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри публічного адміністрування і менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

На секції під головуванням професора Л.М. Сергеєвої заслухано виступи учасників конференції з питань організації та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу учнів із особливими освітніми потребами, розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників, співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі службами у справах дітей, органами соціального захисту та роботодавцями.

У роботі конференції взяли участь понад 200 учасників із Болгарії, Вірменії, Данії, Польщі, Німеччини, Сербії, Словаччини та України. Учасниками конференції прийнято резолюції, ознайомитися з якою можна на офіційному сайті СДПУ імені А.С. Макаренка.