Перший модуль австрійсько-українського проекту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах»: Київ-Одеса-Житомир-Вінниця-Біла Церква-Відень

Перший модуль австрійсько-українського проекту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах»: Київ-Одеса-Житомир-Вінниця-Біла Церква-Відень

З 3-го по 5-е червня 2019 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбувся перший етап підготовки тренерів у рамках проекту  «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах», основним напрямом роботи якого є освітній менеджмент.

Проект «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах» започатковано KulturKontakt Austria спільно з Міністерством освіти і науки України та НАПН України. Загальною метою проекту є підготовка тренерів для підвищення кваліфікації керівних команд опорних шкіл, сприяння підвищенню якості освіти в територіальних громадах України. Цей Проект став продовженням попереднього проекту «Нові вимоги до компетенцій для керівників шкіл в Україні» (2018). Для його реалізації до восьми учасників з Університету менеджменту освіти м. Києва та Академії неперервної освіти м. Одеси приєдналися нові учасники: Житомирський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти, Вінницька академія неперервної освіти, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, що значно розширило географію проекту.

Три дні група працювала під керівництвом коучів-експертів з Австрії: Августою Зайдль та Міхаелою Збурні.

Від імені Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрії «KulturKontakt Austria» представляла уповноважена з питань освіти Ніна Гаврилов.

Організаторами та учасниками визначено, що до проекту будуть залучені:

Прямі цільові групи:

1.  П’ять  педагогічних закладів післядипломної педагогічної освіти України.

2.  20 тренерів – керівників і педагогічних працівників зазначених закладів.

3.  40–60 керівних команд з опорних шкіл Одеської, Київської, Житомирської та Винницької областей, які пройдуть пілотний курс у рамках проекту.

Учасниками непрямих цільових груп стануть:

1.  Педагогічні колективи опорних шкіл, які беруть участь у проекті.

2.  Учні опорних шкіл, які беруть участь у проекті.

3.  Керівні команди інших шкіл України, які будуть відвідувати розроблений курс підвищення кваліфікації після завершення проекту.

Робота 20 тренерів передбачає розроблення й апробування програми підвищення кваліфікації управлінських команд опорних шкіл. Це сприятиме набуттю учасниками цих команд компетентностей для забезпечення якості освіти у своїх закладах загальної середньої освіти. Плани розвитку школи використовуватимуться у проекті як ефективний інструмент розвитку якості освіти, а такі компетентності як лідерство, робота в команді, соціальна компетентність та самоевалюація викладатимуться в інноваційних форматах.

Під час першого модулю було розроблено основну структуру майбутньої програми підвищення кваліфікації, що відповідає потребам керівників опорних шкіл. Перша тема курсу спрямовувалася на розвиток компетентності шкільних керівних команд щодо розвитку якості освіти в ЗЗСО за допомогою планів розвитку школи. Важливим елементом курсу стало сприяння навчанню керівних команд українських шкіл одна від одної при здійсненні заходів щодо змін.

Плідно і зацікавлено працювали, навчалися, сперечалися учасники нового проекту. Наступний модуль проекту відбудеться в Одесі у вересні цього року.