ПЕРШИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛЮЧОВІ ВМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

ПЕРШИЙ ВИПУСК СЛУХАЧІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КЛЮЧОВІ ВМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Цього тижня завершилось дистанційне навчання першої групи слухачів Українського відкритого університету післядипломної освіти як віртуальної системи неформальної післядипломної освіти (http://uvu.org.ua/). Цільова аудиторія – викладачі коледжів (19 осіб), які навчались за програмою підвищення кваліфікації «Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі» (автор – Швень Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», сертифікований тренер BritishCouncil: підготовка тренерів курсу «Ключові уміння 21-го століття», 2019, м. Київ).

Зміст програми підвищення кваліфікації дистанційного курсу розроблено на основі програми «Модульна програма підвищення кваліфікацїі керівників Нової української школи» (авторський колектив під науковим керівництвом професора Н.І.Клокар), яка була схвалена Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (протокол № 7 від 19.09.2018 року).

Змістовий контент курсу розроблено на основі курсу «Ключові уміння 21-го століття» (спільний проект Британської Ради і МОН) та на основі матеріалів Всеукраїнського освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових компетентностей педагога Нової української школи для формальної і неформальної освіти», 09 квітня 2019 року, м. Київ, Україна («Розвиток соціальної компетентності педагога Нової української школи: чек-лист»).

Мета програми дистанційного курсу: формування ключових умінь 21-го століття у учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи.

Особливості програми дистанційного курсу:

  • Програму підвищення кваліфікації розроблено відповідно до Порядку підвищення кваліфікації (постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)).
  • Програма підвищення кваліфікації реалізувалась через  дистанційний етап на платформі УВУПО як віртуальної системи неформальної післядипломної освіти і була спрямована на розкриття актуальних питань професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти і розвитку професійно-педагогічної компетентності фахівців.
  • Проходження дистанційного курсу відбувалось з будь-якого пристрою (гаджету) у зручний для слухача час.
  • Дистанційний курс містить 2 модулі (спецкурси), які мають практичне спрямування. Кожний слухач, після успішного проходження навчання дистанційного курсу і тестування, отримав е-сертифікат.
  • Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 кредиту ЄКТС.

Вітаємо перших випускників Українського відкритого університету післядипломної освіти і бажаємо професійної наснаги й натхнення, нових звершень у педагогічній діяльності!