ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ТА УНІВЕРСИТЕТОМ СУСПІЛЬНИХ НАУК м.ЛОДЗЬ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ТА УНІВЕРСИТЕТОМ СУСПІЛЬНИХ НАУК м.ЛОДЗЬ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

Упродовж  22–25  квітня 2018 року відбувся виїзний модуль «Проектний офіс в структурі ВНЗ – інструмент реалізації освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. Європейська модель», який проходив у межах навчання та стажування групи українських освітян з вищої школи, організованого польською Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) (президент - Микола Смолінський) спільно з Консорціумом закладів післядипломної освіти, Українським відкритим університетом післядипломної освіти  (президент та голова Ради ректорів -  академік Віктор Олійник) на  базі  Університету суспільних наук (UNS) у місті Лодзь, Республіка Польща (ректор – професор, доктор хабілітований Збігнєв Домжал, канцлер – доктор Пьотр Домжал). 

У стажуванні взяли участь 38 учасників з України, серед яких ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України  Микола  Кириченко.

Зміст модулю стажування розкривав широкий спектр напрямів міжнародної діяльності  освітян,  зокрема:

 • болонський процес: історія, стандарти, актуальний стан;
 • трирівнева система вищої освіти та європейські кваліфікаційні рамки;
 • система професійної, післядипломної освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • інструменти та джерела фінансування інноваційних ініціатив в ЄС;
 • проектний офіс – завдання та роль в контексті фінансування діяльності ВНЗ та академічної мобільності науковців з європейських фондів;
 • процедура ініціювання, підготовки та реалізації проектів. Інструменти пошуку партнерів. Побудова консорціуму;
 • академічна мобільність науковців в рамках програм ЄС Erazmus+ та Horizon 2020.

У рамках цієї співпраці українських та польських освітян відбулося офіційне підписання  Угоди  про  співпрацю  між  Університетом суспільних  наук  (м. Лодзь, Республіка Польща)  та  ДВНЗ «Університет  менеджменту  освіти»  (м. Київ, Україна).

Підписана Угода спрямована на сприяння розвитку українсько-польського співробітництва та забезпеченню потреб суспільства і держав-партнерів у кваліфікованих фахівцях, поліпшенню професійної та практичної підготовки майбутніх випускників закладів вищої освіти, підвищенню ефективності використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, пожвавленню освітніх зв’язків між Україною та Польщею.  Міжнародна Угода передбачає  спільну розробку освітніх та наукових проектів на замовлення зацікавлених відомств України, Польщі та інших держав, зокрема спільну участь  у  міжнародних  освітніх  та  наукових  проектах.

Згідно з Угодою, під якою поставили свої підписи канцлер Університету  суспільних  наук (UNS) П. Домжал та ректор Університету менеджменту освіти М. Кириченко,  важливими  аспектами  у  зміцненні  польсько-українських  зв’язків  стануть:

 • проведення за участю Університету менеджменту освіти (Україна) та Університету суспільних наук (Польща) науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, а також апробація наукових підходів до вирішення економічних, соціальних та освітніх проблем;
 • створення спільних авторських колективів для написання та видання монографій, підручників, посібників  та  ін.;
 • спільна підготовка бакалаврів, магістрів з видачею подвійного диплому;
 • стажування науково-педагогічних працівників, обмін студентами та викладачами в межах європейських програм академічної мобільності.

Підписання  вищеназваної  Угоди  стало  черговим  кроком  до  розширення  європейських  зв’язків  колективу  ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» та утвердження його, як сучасного університету європейського рівня та лідера  післядипломної  освіти  і  освіти  дорослих  в  Україні.