ПІДПИСАНО УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА PAR UNIVERSITY COLLEGE (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ), JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ)

ПІДПИСАНО УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА PAR UNIVERSITY COLLEGE (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ), JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ)

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року в межах міжнародного науково-педагогічного стажування підписано угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки Хорватія:
Рar University College і Juraj Dobrila University of Pula.

Угоди про міжнародну співпрацю підписано з метою організації професійного партнерства, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу.

Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі завдання:

– системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності;

– реалізація програм академічної мобільності;

– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги;

– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, що може здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, програми академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись;

– апробація наукових результатів із різними структурантами системи ї освіти, поширення найкращих освітніх практик;

– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання;

– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання із урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг у структуруванні змісту, доборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої взаємодії;

– науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців;

– надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, онлайн студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-лекцій, семінарів, тренінгів тощо);

– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного зв’язку, маркетингу знань і освітніх послуг;

– захисту спільного використання інтелектуальної власності;

– інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи безперервної освіти фахівців тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО ознайомились із системою вищої освіти у м. Рієка та м. Пула, дізнались про реалізацію інноваційних підходів і принципів до навчання і виховання студентів, програми академічної мобільності.

У Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з’явились ще два міжнародні наукових партнери. Сподіваємось на подальшу плідну наукову співпрацю.