Підсумки проведення Десятого Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

Підсумки проведення Десятого Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

Десятий Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2018 році проводиться відповідно до плану заходів Українського відкритого університету післядипломної освіти на 2018 рік, Положення про Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти  та розпорядження УВУПО  № 1-рд від    30 січня 2018 року та розпорядження ДВНЗ УМО

№  6-р від 30 січня 2018 року  заномінаціями: «Монографії», «Посібники», «Методичні рекомендації», «Дидактичні матеріали», «Спецкурси», «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням», «Електронні ресурси навчання».

На конкурс надійшли 48 праць: 25 праць у номінації «Посібники», 4 -  у номінації «Спецкурси», 4 праці у номінації «Монографії», 8 праць у номінації «Методичні рекомендації», 7 праць у номінації «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням».

Конкурс є відкритим. Заявки на конкурс подали окремі автори та авторські колективи.

Роботи надійшли з 19 областей України:  Волинської – 1, Житомирської – 1, Запорізької – 1, Івано-Франківської – 1, Миколаївської – 1, Харківської – 1, Сумської  – 1, Вінницької – 2, Чернігівської – 2, Закарпатської – 2, Хмельницької – 2, Донецької – 3, Рівненської – 3, Чернівецької – 3, Київської – 3 (з них 1 від УМО), Луганської – 4, Херсонської – 4, Черкаської – 5, Тернопільської – 8.         

Участь у конкурсі взяли як молоді фахівці так і досвідчені педагогі та психологи. За фахом 26 з них – методисти, 14 – старші викладачі, 14 – доценти кафедр, 5 – завідувачі кафедр, 5 – завідувачі центрів, 4 – завідувачі відділів, 1 – завідувач лабораторії, 2 – ректори, 1 – проректор, 1 – директор, 1 – декан факультету, 3 – вчителі, 1 – провідний науковий співробітник та 1 – практичний психолог закладу освіти. Всього – 79 авторів.

Серед них 12 – мають науковий ступінь доктора наук та 33 – кандидата наук. Крім того, 3 автори мають вчене звання професора та 13 – авторів із вченим званням доцента.

Відповідно до рішення науково-методичної ради Університету (протокол № 5 від 8 листопада 2018 року) наказом ректора  від 15 листопада 2018 року № 01-01/508 затверджено підсумки Десятого Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти.