Підсумкове  засідання  науково-методичної  ради

Підсумкове засідання науково-методичної ради

10 грудня 2015 року відбулось засідання науково-методичної ради УМО.  На порядку денному було розглянуто питання планування на 2016 рік, зокрема головою засідання представлено план роботи науково-методичної ради наступного року. Друге питання було присвячено розгляду підсумку конкурсу на кращу дипломну роботу випускників кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи навчально-наукового Інституту менеджменту та психології та кращу випускну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІППО. Переможцем дипломної роботи обрано Літкевич А.М. (тема дипломної роботи - «Формування фандрайзингової  активності  керівника  ЗНЗ»).

За результатами оцінювання випускних робіт комісія відзначила високий рівень конкурсних робіт і присудила переважній більшості з них призові місця:

  • 1 місце – 5 роботам (керівники: А. В. Василюк, Ю. І. Завалевський, Я. Л. Катюк, М. О. Кириченко);
  • 2 місце – 5 роботам (керівники: Н. Г. Діденко, О. О. Нежинська, М. І. Скрипник);
  • 3 місце – 6 роботам (керівники: Л. Г. Горяна, Я. Л. Катюк, М. С. Лобур, О. О. Нежинська, М. В. Пахомова, С. І. Синенко).

У номінації «За творчий підхід до виконання випускної роботи» відзначені 3 роботи (керівники: Я. Л. Катюк, С. І. Синенко, В. П. Яковець).

Серед керівників випускних робіт слухачів важливо відмітити науково-педагогічних працівників, у якихпереможцями стали роботи кількох слухачів, зокрема:

  • Я. Л. Катюк – 4 роботи слухача, з яких 2 роботи посіли 1-е місце, 1 робота – 3-є місце, 1 – відзначена у номінації «За творчий підхід до виконання випускної роботи»;
  • О. О. Нежинську – 4 роботи слухача: 3-м роботам присуджено 2-е місце, 1-й – 3-є місце;
  • С. І. Синенко – 2 роботи слухача: 3-є місце та відзначення у номінації «За творчий підхід до виконання випускної роботи».

Авторам випускних робіт– переможцям конкурсу за місцем їхньої роботи готуються та будуть направлені листи-подяки (дипломи, грамоти).

Третє питання порядку денного було присвячено підсумкам та узагальненням роботи науково-методичної ради у 2015 році. У звітному періоді розглянуто такі ключові питання:

1) Імплементація Закону України «Про вищу освіту» в умовах євроінтеграційних змін у формі розширеного засідання за участю вчених рад інститутів Університету;

2) Стан та перспективи спільної наукової та науково-методичної роботи  Університету менеджменту освіти з обласними закладами ППО на прикладі досвіду закладів – членів Консорціуму закладів післядипломної освіти розглянуто на двох засіданнях у формі вебінарів з он-лайн-зв’язком з ОІППО:

-  Вебінар «Стан та перспективи спільної наукової та науково-методичної роботи  Університету менеджменту освіти з обласними закладами ППО з питань підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців в межах Консорціуму закладів післядипломної освіти»

-  Вебінар «Про досвід наукової та науково-методичної діяльності Вінницького, Івано-Франківського ОІППО, Херсонської академії неперервної освіти в межах Консорціуму закладів післядипломної освіти у контексті сучасних тенденцій освіти дорослих»

3) Про науково-методичне забезпечення навчального процесу Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України.

4) Про додержання вимог щодо підготовки публікацій з наукових, навчальних та методичних проблем у формі розширеного засідання за участю завідувачів кафедр Університету, керівників НДР.

5)                 Про хід виконання І етапу держбюджетних наукових тем (2015–2017 рр.).

Створеними робочими групами НМР опрацьованонормативні документи щодо функціонування НМР та організації освітнього процесу в УМО (нова редакція положення про науково-методичну раду Університету менеджменту освіти та Консорціуму закладів післядипломної освіти, пропозиції до положення про освітній процес УМО), здійснено коригування критеріїв оцінювання конкурсних робіт Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» тощо.

Також у 2015 р. на засіданнях НМР було заслухано проблемні і підсумкові питання діяльності центрів, науково-дослідних лабораторій УМО, а саме:

- про шляхи розвитку Центру психологічного консультування «Діалог» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України;

- про науково-дослідний проект відкритоїосвіти«Хмара»;

- спільна лабораторія психології професіоналізму ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

- лабораторіякомпетентнісноорієнтованогоуправлінняпрофесійноюпідготовкоюмайбутніхвикладачіввищоїшколи.

Члени НМР виступили експертами конкурсних робіт міжнародних та Всеукраїнських освітянських виставок («Сучасна освіта України». Було проведено експертизу понад 100 робіт.

Членами НМР, які були членами журізапочаткованих Університетом конкурсів на кращу науково-методичну розробку,  Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист»,підбито підсумки цих конкурсів.

За рекомендацією НМР з 2012 року розпочав роботу постійнодіючий семінар для науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (було проведено 6 засідань).

У 2015 році подано до розгляду на НМР матеріали, які було рекомендовано до друку:

 

№ з/п

Матеріали

Кількість

1

Монографії

1

2

Методичнірекомендації

5

3

Посібники (наукові, науково-методичні, навчально-методичні, навчальні)

9

4

Інформаційні матеріали

5

 

Усьогодрукованоїпродукції через НМР

20

Цього року також здійснювалась експертиза атестаційних справ на здобуття вченого звання «доцент»: Л.М. Оліфіри, Т.І. Бурлаєнко, Н.О. Приходькіної,  Н.І. Зінчук.

У цілому всі рішення НМР було  виконано.