ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП УНІВЕРСИТЕТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВОЛОДІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП УНІВЕРСИТЕТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВОЛОДІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

На виконання вимог Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466) із урахуванням забезпечення якості освітнього процесу дистанційної форми навчання керівництво ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України організувало навчання співробітників на курсах підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Підвищення кваліфікації забезпечує випускова кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Університету.

За ініціативи та підтримки ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Миколи Кириченка та проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової науково-педагогічними працівниками кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО з 15 по 19 травня 2023 року організовано і проведено перший етап (настановна сесія) навчання двох груп слухачів (70 осіб). До складу груп увійшли 64 науково-педагогічних працівника ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та 6 наукових співробітників Інституту цифровізації освіти НАПН України.

Навчання було здійснено з метою забезпечення якості освіти та освітньої діяльності при організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти та післядипломної освіти (слухачів курсів підвищення кваліфікації) на виконання пункту 5.2. Положення про дистанційне навчання та на виконання заходів із реалізації Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки.

Кураторами-тьюторами навчальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації призначено завідувача кафедри ВОСІКТ Світлану Антощук та доцента кафедри ВОСІКТ Людмилу Кондратову, які будуть опікуватися слухачами до завершення навчання у грудні 2023 року, створюючи сприятливу атмосферу для продуктивного навчання та плідної співпраці, супроводжувати дистанційний етап навчання з використанням платформі LMS Adl та залікову сесію (третій етап підвищення кваліфікації).

Освітній фронт працює! Ми сильні та незламні українці освітяни!

Тримаємо наш освітянський стрій та впевнено наближаємо нашу перемогу!

Слава Україні!