ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ

15.11.2019 р. кафедрою професійної і вищої освіти здійснено випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації категорія – директора ЗП(ПТ)О (тьютор-куратор к.п.н., доцент кафедри Вікторія Купрієвич, староста ‒ Валентина Крутько, директор регіонального центру професійно-технічної освіти м. Кремененчука Полтавскої області).

16 керівників ЗПТО з Івано-Франківської, Київської, Одеської, Луганської,  Полтавської,  Сумської,  Чернігівської,  Херсонської,  Хмельницької областей взяли участь в інноваційній програмі курсів: зустріч із к.п.н., ст. н. сп. Іриною Савченко та проведена нею дискусійна панель щодо впровадження елементів дуальної системи навчання в системі професійно-технічної освіти; стали учасниками підписання додаткового протоколу про співробітництво за змістом Договору про співпрацю між кафедрою професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка (завідувач д.п.н., проф. Василь Ковальчук), кафедрою професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (завідувач д.п.н. проф. Лариса Сергеєва) та кафедрою методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (завідувач к.т.н., доц. Ірина Сілаєва); мали можливість спілкування з Катериню Мірошніченко начальникомвідділу змісту  освіти та організації освітнього процесуГоловного управління професійної освітиДиректорату професійної освіти МОН України.