ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПІДВИЩИТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

30 січня 2018 р. відбулось чергове засідання робочої групи експериментального педагогічного майданчика на базі ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки» Київської області (директор Т. Є.  Макєєва).

Науково-педагогічні працівники сектору професійної освіти кафедри державної служби і менеджменту освіти ЦІППО доктор педагогічних наук, професор Л. М. Сергеєва, кандидат технічних наук, доцент О. В. Пащенко, магістр з управління навчальним закладом, старший викладач В. О. Купрієвич презентували педагогічним працівникам ліцею навчальний посібник «Управління розвитком професійного навчального закладу: праксіологічні засади», який за підсумками ІХ Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2017 р.) відзначений дипломом «За високу практичну цінність».

 Сучасна освітня парадигма заснована на формуванні конкурентоспроможного освітнього середовища і забезпечення високої якості освіти, показники якої мають бути вимірюваними, вірогідними та заздалегідь визначеними у чітких результатах її досягнення.

Доцент О. В. Пащенко провела коворкінг з аналізу діючої системи викладання та оцінювання з предметів спеціального циклу та виробничого навчання за професіями : «Електрослюсар будівельний», «Електромонтажник вторинних ланцюгів», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».

Учасники робочої групи здійснили аналіз завдань поточних та тематичних контрольних заходів, заліків та екзаменів із використанням таксономії Блума, обговорили етапи та зміст формулювання результатів навчання та начальних завдань до них з предметів спеціального циклу та виробничого навчання, що сприятиме підвищенню якості професійної підготовки та конкурентоздатності випускників закладу професійної освіти на ринку праці на підставі формування їх професійної компетентності за результатами навчання.