П’ята монографія рамках українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому світі»

П’ята монографія рамках українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому світі»

21 листопада 2018 р. у Відділенні вищої освіти НАПН України (академік-секретар Петро Саух) відбулася чергова зустріч українських науковців із литовським вченим Йонасом Кевішасом, присвячена підготовці до друку колективної українсько-литовської монографії «Горизонт духовності виховання». У зустрічі узяли участь академіки Іван Бех, члени-кореспонденти НАПН України Петро Саух і Василина Хайруліна, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України Микола Кириченко, професори Йонас Кевішас, Олена Отич, Олана Бондарчук, Ірина Сіданіч, магістр Людмила Бринь.

У монографії зусиллями українських і литовських вчених обґрунтовано сутність духовності виховання як феномену дійсності і як фактора розвитку педагогічного процесу в контексті сучасної парадигми освіти. Дослідження поглиблює наукове розуміння чинників, умов і механізмів становлення особистості суб’єктом одухотворення освітнього середовища, збагачує загальну теорію виховання і відкриває можливості для пошуку нових шляхів демократизації суспільства.

Монографія «Горизонт духовності виховання» стане п’ятою у серії монографій, підготовлених у рамках українсько-литовського проекту «Розвиток духовності виховання у глобалізованому світі» (керівники проекту: Йонас Кевішас та Олена Отич).