Постійно діючий семінар «Вектор успіху» для науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти

Постійно діючий семінар «Вектор успіху» для науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету менеджменту освіти

Активно продовжує свою роботу постійно діючий семінар «Вектор успіху» для науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету, який відбувся 23 червня 2015 р. у приміщенні Наукової бібліотеки Університету. У роботі семінару брали участь 30 науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету. Організаційно-методичний супровід такого заходу забезпечував Науково-методичний центр з координації закладів ППО Університету.

Традиційними вже стають «Зустрічі у Вітальні УМО» за темою «Роздуми про минуле та прийдешнє», коли працівники Університету мають можливість поспілкуватися з відомими вітчизняними науковцями. Цього разу на таку розмову було запрошено Лушина Павла Володимировича, доктора психологічних наук, професора Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, автора екофасилітативного підходу до надання психологічної допомоги, в основу якого лягла оригінальна теорія особистісних змін. Цікавою та повчальною була розповідь Павла Володимировича, практикуючого психолога і психотерапевта із багаторічним досвідом дослідницької, консультативної роботи та психотерапії, про його творчий шлях у науку та діяльність в умовах модернізованих перетворень в освіті.

Особливо емоційне піднесення слухачі заходу отримали від доповіді Нежинської Олени Олександрівни, кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на тему: «Психологічні особливості гендерних стереотипів педагогічних працівників». Під час семінару представлено гендерні характеристики особистості, особливості гендерних стереотипів загалом, види гендерних стереотипів, особливості гендерних стереотипів у сфері

освіти та їх прояви у педагогічних працівників зокрема. Також обґрунтовано психологічні умови формування гендерної компетентності працівників освітніх організацій, особливості гендерного підходу в управлінні освітнім закладом. Під час доповіді відбулося жваве обговорення.

Наприкінці семінару науково-педагогічні та педагогічні працівники відзначили, що проведення таких засідань із заслуховуванням доповідей провідних фахівців Університету підвищує професійний рівень науковців і надихає на впровадження нових ідей в науку.