ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ

16 березня 2018 р. за програмою ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» відбувся науково-практичний семінар департаменту професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  з теми: «Співпраця з роботодавцями щодо формування професійної компетентності та впровадження елементів дуальної системи».

У роботі семінару взяли участь: К.Б. Мірошніченко, заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; Н.Г. Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; В.О. Радкевич, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Л.М. Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Розглянуто питання щодо переваг та недоліків впровадження елементів дуальної форми навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників, управлінський супровід проектної діяльності з використанням дуальної форми освіти в організації професійного навчання; інтелектуального та виробничого партнерства в системі професійно-технічної освіти і навчання.

Академік-секретар НАПН України Н.Г. Ничкало, професор Л.М. Сергеєва, кандидат педагогічних наук Т.В. Пятниченко взяли участь в обговоренні результатів педагогічного експерименту регіонального рівня «Професійна підготовка учнів з особливими освітніми потребами: реалії та перспективи», що проводив НМЦ професійно-технічної освіти у Сумській області та ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» (директор В.В. Новіков).

В обговоренні взяла участь Т.М. Дегтяренко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, науковий консультант експерименту.