ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

8 листопада 2018 р. на базі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна  освіта в умовах сталого розвитку суспільства».

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічних працівники університету: доктор педагогічних наук, професор Л.М. Сергеєва та старший викладач В.О. Купрієвич.

Учасники конференції обговорили питання новітніх професійних кваліфікацій для потреб «зеленої» економіки; соціального партнерство в управлінні професійною та фаховою передвищою освітою; професійний розвиток педагога постіндустріального суспільства; інноваційне освітнє середовище закладу професійної та фахової передвищої освіти; інклюзивна професійна та фахова передвища освіта.

Наукове зібрання привітали: заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України К.Б. Мірошниченко; академік-секретар Відділення педагогічної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор Н.Г. Ничкало.

Доповідь директора інституту. доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В.О. Радкевич обговорено під час роботи чотирьох дискусійних панелей.

Серед учасників дискусійних панелей – керівники закладів та установ професійно-технічної освіти-слухачі курсів підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.