ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Завершився перший етап навчання на курсах підвищення кваліфікації Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України для групи слухачів «Заступники директорів, новопризначені заступники директорів  з навчальної та навчально-методичної роботи ПТНЗ»  (куратор-тьютор – старший викладач  Вікторія  Купрієвич). 

Відповідно до навчально-тематичного плану 25 травня 2017 року відбулось виїзне заняття на базі ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну  м. Києва» (директор – Алла Гончаренко).

Слухачі курсів – представники ПТНЗ Вінницької,  Житомирської, Київської, Івано-Франківської, Донецької, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва – стали учасниками практичного семінару, провідною темою якого було обговорення проектних технологій в навчально-виховній роботі ПТНЗ.

26 травня відбулося відкрите заняття старшого викладача кафедри державної служби та менеджменту освіти В. Купрієвич за темою «Професійне самовдосконалення керівників ПТНЗ». Завданням даного спецкурсу є забезпечення позитивної мотивації керівників ПТНЗ до професійно-особистісного зростання, розширення і поглиблення знань у сфері професійного самовдосконалення, вироблення необхідних умінь професійного самопізнання, самомобілізації, самовиховання, самоосвіти, самоуправління.

Профтехосвітяни відзначають високий науково-професійний рівень програми підвищення кваліфікації, його організаційно-методичне супровід та висловлюють щиру вдячність професорсько-викладацькому складу ЦІППО.

Всі слухачі безоплатно отримали навчальний посібник з лідерства та організаційної поведінки, відвідали культурологічні заходи щодо знайомства з науковим та духовно-мистецьким потенціалом столиці України.