ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ»

20 жовтня 2021 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України було проведено засідання круглого столу «Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики, досягнення, перспективи», у рамках ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021». 

Організатором виставки виступила компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-організаційної підтримки МОН України, НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».       

Учасниками круглого столу були науково-педагогічні працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – УМО), науковці НАПН України, експерт напряму Жан Моне та з реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги Національного Еразмус+ офісу в Україні, зарубіжні колеги-науковці з педагогічного факультету Пряшівського університету та Католицького університету в Ружомберку (Словацька республіка), представники з Університету імені Яна Длугоша в м. Ченстохова таВищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в м. Люблін (Республіка Польща).

З вітальним словом та ключовою доповіддю «Інтернаціоналізація як засіб підвищення конкурентоспроможності університету: пріоритети, здобутки, перспективи» виступив ректор УМО, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Микола Кириченко.

Продовженням заходу став виступ Віктора Кляйна, доктора наук, професора департаменту спеціальної освіти педагогічного факультету Пряшівського університету (Словацька республіка) на тему «Педагогічний факультет Пряшівського університету – підготовка вчителів у вищій школі, наука та дослідження».

Для роботи круглого столу були надані матеріали Петером Кришкою, декана педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку (Словацька Республіка), доктора філософії на тему: «Інноваційні зміни у підготовці майбутніх учителів на педагогічному факультеті Католицького університету в Ружомберку».

Під час роботи круглого столу було висвітлено питання експертом напряму Жан Моне та з реєстрації проєктів міжнародної технічної допомоги Національного Еразмус+ офісу в Україні Петром Крайніком «Можливості програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне для науково-педагогічних працівників та молодих вчених».  

Виступ проректора з наукової роботи та цифровізації УМО, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Олега Спіріна «Електронні відкриті системи як інструмент інтернаціоналізації педагогічних досліджень: пошук джерел та впровадження результатів» викликав неабияку зацікавленість в учасників заходу.  

На високому професійному рівні була висвітлена тема доповіді доктора філософських наук, старшого наукового співробітника, радника Президії НАПН України Сергія Курбатова «Стратегія інтернаціоналізації як каталізатор міжнародного співробітництва сучасного університету».

Цікавим виявився спільно підготовлений виступ Маріолою Міровською, уповноважено особою ректора Університету імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) з питань роботи з людьми з інвалідністю, докторкою педагогічних наук, професоркою та Тетяною Бурлаєнко, завідувачкою кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, кандидаткою педагогічних наук, доценткою з теми: «Перспективні напрями інтернаціоналізації в Університеті імені Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща)».

На засіданні круглого столу було презентовано також спільний виступ Дениса Мірошникова, уповноваженої особи ректора Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні (Республіка Польща) з питань Східного партнерстватаОксани Дубініної, доцентки кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП УМО, кандидатки педагогічних наук, доцентки з теми: «Упровадження освітніх проєктів у країнах ЄС - досвід Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні, Республіка Польща».

Професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти НІМП ДЗВО УМО, доктор педагогічних наук, професор Віктор Гладуш представив презентацію «Освітньо-наукова програма «Спеціальна освіта» ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: крок до європейських освітніх студій».

Активною учасницею засідання круглого столу була Ірина Губеладзе, голова Ради молодих учених НАПН України, голова Ради молодих учених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидатка психологічних наук, яка грунтовано розкрила проблему «Міжнародна діяльність молодих учених у контексті інтернаціоналізації: виклики, загрози, перспективи».

Для обговорення була запропонована тема «Інтернаціоналізація закладів вищої освіти як засіб інтеграції у світовий науковий та Європейський дослідницький простір», яку у своєму виступі висвітлила Олена Острянська, доцентка відділу наукової роботи УМО, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Отамась Інна Григорівна, завідувачка відділу наукової роботи УМО, кандидатка історичних наук акцентувала увагу молодих науковців на розгляді питання «Проєктна діяльність молодих учених в умовах інтернаціоналізації освіти».

І завершила роботу круглого столу директорка ННІМП ДЗВО «УМО», Тетяна Рожнова, кандидатка педагогічних наук, доцентка, яка була і модератором заходу, підвивши підсумки роботи круглого столу та презентувавши присутнім «Перспективність та наступність у науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти в ННІМП», акцентуючи увагу саме на важливості інтернаціоналізації вищої освіти.

Усі доповідачі на круглому столі є представниками закладів-партнерів нашого університету, з якими підписано угоди про спільну діяльність в науковій сфері.

Засідання круглого столу пройшло на високому науковому рівні, отримавши схвальні відгуки учасників. Досвід міжнародних закладів-партнерів і науковців-практиків є надзвичайно важливим для розвитку міжнародної діяльності та реалізації нових проєктів у сфері освіти та науки для нашого Університету.