ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

19 травня 2023 року відбулася ХІІ Міжнародна науково-практична конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану», співорганізаторами якого виступили: заклади й установи Міністерства освіти і науки України й Національної академії педагогічних наук України: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології і кафедра психології управління Центрального інституту післядипломної освіти), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної і соціальної психології), а також зарубіжні партнери ‑ Український філіал Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща), Люблінський Католицький Університет імені Іоанна Павла ІІ (Республіка Польща).

Робота конференції розгорталася за такими напрямами:

  • Психологічні особливості підготовки психологів в умовах війни в Україні.
  • Психологічний супровід освіти дорослих в умовах війни.
  • Підготовка психологів до забезпечення психологічного здоров’я персоналу організації в умовах війни.
  • Підготовка фахівців у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану та в повоєнний період: проблеми та перспективи.

З вітальними словами виступили: Микола Кириченко – ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих; Тетяна Рожнова – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент; Людмила Карамушка – заступник директора Інституту психології імені Г  С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Президент Української асоціації організаційних психологів і психологів праці; Казімеш Пєшхала – професор відділення суспільних наук кафедри загальної педагогіки Католицького Університету імені Іоанна Павла ІІ, ксьондз, доктор наук (м. Люблін, Республіка Польща); Вікторія Виноградова – завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, доцент; Олена Бондарчук – завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор.

Модератором конференції виступила Олександра Брюховецька, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Ключові доповіді на конференції було презентовано такими спікерами:

Олена Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Наталія Пінчук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», в доповіді яких було висвітлено сутність, індикатори, умови підтримки професійного психологічного благополуччя працівників освіти під час війни і в повоєнний час;

Людмила Карамушка, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, президент Української асоціації організаційних психологів і психологів праці, яка розкрила зміст, структура, основні компоненти технології забезпечення психічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах війни;

Оксана Креденцер, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, член правління Української асоціації організаційних психологів і психологів праці, яка розкрила технологію психологічної допомоги українцям, які опинилися в Німеччині під час війни;

Вікторія виноградова, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», в доповіді якої було подано особливості психологічний супровід студентів у період воєнного стану;

Валентина Балахтар, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету, Голова ГО «Центр суспільних інновацій та партнерства «Успіх», яка в своїй доповіді охарактеризувала особливості професійної підготовки фахівців соціономічних професій у кризових умовах сьогодення;

Наталія Приходькіна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. заступника директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, яка висвітлила важливість і практичні інструменти забезпечення високого рівня медіаграмотності здобувачів освіти та загалом всього населення України як запоруки перемоги в інформаційній війні;

Ірина Сняданко, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», яка в своїй досвіді проаналізувала вплив війни на шлюбно-сімейні стосунки та психологічні інструменти їх підтримки;

Тетяна Мельничук, кандидат психологічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С.  Костюка НАПН України, в доповіді якої було висвітлено актуальні психологічні питання сутності посттравматичного зростання та його забезпечення під час війни;

Дафна Максимов-Шарон, освітній психолог, міжнародний експерт з роботи з травмою та посттравмою у дітей та підлітків, Керівник міжнародного проєкту Хібукі-терапія, керівник Благодійних реабілітаційних центрів допомоги дітям та сім’ї KinderVelt, здобувач PhD з психології (Ізраїль), яка схарактеризувала зміст, індикатори, стратегії підтримки травмівні переживання молодших школярів в умовах війни;

Маріана Ткалич, доктор психологічних наук, професор, директор дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб, яка презентувала психологічні наслідки війни у контексті життєстійкості та показників адаптації.

У межах конференції було проведено майстер-клас «Образ майбутнього як фактор стабілізації особистості: практика екофасилітації», ведучими якого виступили: Павло Лушин, доктор психологічних наук, професор кафедри освітніх фундацій, Монтклерський державний університет (США), голова ГО УАЕПД, автор екофасилітативного підходу та Яна Сухенко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «УМО».

У роботі конференції взяло участь близько 150 учасників – освітян і психологів із різних регіонів України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Ізраїль, Корея, США), які високо оцінили як організацію, так і змістові аспекти конференції.

Запис пленарного засідання конференції розміщено на каналі YouTubeУМО : https://www.youtube.com/watch?v=x88Cz3CWAuo

Готується збірник матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Слідкуйте за повідомленнями!

Віримо в себе, ЗСУ, наш народ, Україну! Тримаємо стрій!