РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

19 та 24 січня 2022 року під головуванням першого віце-президента НАПН України Лугового Володимира Іларіоновича, відбулися засідання конкурсної комісії Національної академії педагогічних наук України з відбору наукових досліджень, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в 2022 році.

За результатами конкурсного відбору для виконання в 2022 році наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, визначено дослідження «Цифрова хмарно орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук».

Авторський колектив у складі:

Спірін Олег Михайлович, науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Антощук Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Олексюк Василь Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Олексюк Василь Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Касьян Сергій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Кондратова Людмила Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Гущина Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Пінчук Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Результати конкурсного відбору затверджено на засіданні Президії НАПН України (Постанова Президії від 27 січня 2022 р. № 1-2/1-3).

Вітаємо наших коллег, бажаємо творчому науковому коллективу подальших успіхів і реалізації задуманих планів!